Artiklar

Attefallshus 30 kvm - ser ut att bli verklighet snart

2014 beslutade riksdagen om så kallade attefallshus, en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter som får byggas utan bygglov. Huset döptes efter dåvarande bostadsministern Stefan Attefall och var en utveckling av företrädaren Birgit Friggebos friggebod. 

Attefallshus 30 kvm beslut
2017 gav bostadsminister Peter Eriksson Boverket i uppdrag att utreda en ökning till 30 kvadratmeter, och nu ser det ut som att den nya lagen blir verklighet redan under 2019.

"Polhus kommer att erbjuda Attefallshus 30 kvm. Våra nuvarande Attefallsmodeller kommer att finnas för beställning som 30 kvm" 

Förhoppningen är att förändringen ska leda till att fler fastighetsägare väljer att uppföra ett attefallshus på sin fastighet. Kanske kan ytterligare fem kvadratmeter göra det ännu mer attraktivt att bygga ett extra bostadshus på tomten och därmed minska bostadsbristen. 

- Attefallshus 30 kvm ser ut att snart blir verklighet och vi följer utvecklingen kring de nya Attefalls reglerna. Polhus kommer att erbjuda Attefallshus 30 kvm. Våra nuvarande Attefallsmodeller kommer att finnas för beställning som 30 kvm så snart de nya reglerna blir verklighet, säger Oscar Troedsson, VD Polhus AB

Utforska alla Polhus Attefallshus