Bastuventilation

Ventilationen i bastun är viktig. Man skulle kunna tro att det går snabbast att värma upp ett utrymme om det är så tätt som möjligt så att inte den uppvärmda luften läcker ut, men för att snabbt få varmt i bastun måste man kunna leda ut den kalla luften och tillåta luften att röra sig, så att luften värms upp till rätt temperatur utan att syret tar slut i bastun.

Därför behövs ventiler, med eller utan reglage för att själv kunna styra luftflödet. Gärna i trä såklart, för ventilationen ska inte bara vara funktionell utan snygg också.

Läs mer