Byggbeskrivningar

Kom igång med ditt byggande. På sidan där produkten presenteras finns:

- Monteringsanvisningen 

- Plintplansbeskrivningen

Där finns byggbeskrivningen som utförligt beskriver hur du bygger i trä, steg för steg utan text. 

Förutom material behövs ibland även en ritning för bygglov. Polhus tillhandahåller din bygglovsritning, ring kundtjäst på telefonnummer 0200 - 120 310, så skickar vi din bygglovsritning.