Byggbeskrivningar

Kom igång med ditt byggande, på sidan där produkten presenteras finns:

- monteringsanvisningen 

- plintplansbeskrivning 

Där finns byggbeskrivningen som beskriver utförligt hur du bygger i trä, steg för steg utan text. 

Förutom material behövs ibland även en ritning för bygglov, Polhus tillhandahåller din bygglovsritning, 

ring kundtjäst på telefonnummer 0200-120 310, så skickar vi din bygglovsritning.