Elektriska bastuaggregat – 9 - 14 m3

Elektriska aggregat för dig som planerar att bygga en stor bastu eller vill förnya den du redan har. Mät rummet för att få reda på dess volym, det är viktigt att effekten på det elektriska aggregatet är anpassat efter rummet. Vid för stor kapacitet kan bastuugnen överhettas medan ett för litet blir otillräckligt och dessutom slitsamt för aggregatets värmeelement. Till aggregaten tillkommer styrenhet, de finns i flera olika utföranden, separata – som monteras antingen inuti eller utanför bastun och inbyggda. Med styrenheten kontrollerar du tid och värme, och kan förinställa aggregatet. 

Fundera även kring placeringen. Är det snålt med utrymme kan det vara en idé att se över aggregatets säkerhetsavstånd; hur nära laven det får monteras. Kanske vill du hellre ha ett aggregat med central placering där det hamnar i blickfånget? Kolla runt på vårt utbud så kommer bitarna snart att falla på plats! 

Läs mer