Artiklar

Nya regler för Attefallshus 30 kvm

Äntligen har de nya reglerna gått igenom! Den 15:e januari beslutade riksdagen att lagändringen för attefallshus börjar gälla från och med den 1:a mars 2020.

Vad innebär de nya reglerna?

  • De nya reglerna gäller en utökning från 25 kvm till 30 kvm för komplementbostadshus och gör det möjligt att bygga ett större attefallshus utan att ansöka om bygglov. Det enda som krävs är en enklare bygganmälan.
  • Reglerna för 30 kvm skiljer sig mot reglerna för 25 kvm på så vis att de endast gäller komplementbostäder, alltså hus som är fullt isolerade och ämnade att användas för boende eller uthyrning.
  • För attefallshus som används som komplementbyggnader – såsom gäststugor och garage – gäller även fortsättningsvis maxytan på 25 kvm. 

En del av oppositionen vill dock se att de nya reglerna gäller för alla attefallshus, även komplementbyggnader. Om det förslaget går igenom skulle reglerna alltså även gälla oisolerade gäststugor, förråd och garage. Den förändringen förväntas i så fall träda i kraft under sommaren 2020. 


Övriga kriterier för attefallshus

Följande kriterier gäller fortsättningsvis för 30 kvm-attefallshus:

Huset ska

byggas på en tomt där det redan finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus
ha en taknockshöjd på högst 4 meter
vara fristående
placeras i omedelbar närhet till bostadshuset
placeras minst 30 m från järnväg
uppfylla kraven för vatten och avlopp
uppfylla tillgänglighetskraven enligt Plan- och bygglagen
uppfylla kraven på energihushållning och värmeisolering enligt Plan- och bygglagen

Huset får inte

uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som räknas som särskilt värdefulla
uppföras i ett område som enligt detaljplan kräver bygglov
placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Attefallshus på 30 kvm

Attefallshus på 30 kvm, även kallade Bolundare, ger flera fördelar. Fem kvadratmeter extra låter kanske inte så mycket, men det gör större skillnad än man tror. Den extra ytan ger både större möjligheter till olika möblering och en rymligare känsla.

Vi har redan idag ett stort utbud av 30 kvm-attefallshus! Samtliga av våra attefallshus med loft går att få i ett 30 kvm-utförande. Ni hittar alla våra 30 kvm-hus här.  

Har ni frågor om våra attefallshus?

Boka en tid med en av våra attefallsexperter, så hjälper vi er att genomföra drömmen!