Byggbeskrivningar

Kom igång med ditt byggande, på sidan där produkten presenteras finns:

- monteringsanvisningen

- plintplansbeskrivning

Där finns byggbeskrivningen som beskriver utförligt hur du bygger i trä, steg för steg utan text.

Förutom material behövs ibland även en ritning för bygglov, Polhus tillhandahåller din bygglovsritning,
ring kundtjäst på telefonnummer 0200-120 310, så skickar vi din bygglovsritning.