/ Vedeldade bastuaggregat / Skyddsplåtar och gnistskydd

Skyddsplåtar och gnistskydd

Skyddsplåtar och gnistskydd för bastuaggregat ger ökat skydd till brännbart material i bastun. Det kan även göra att säkerhetsavstånden minskar och du blir friare att placera aggregatet. Om golvet är av trä eller har golvvärme ska man alltid använda en golvskyddsplåt. Gör bastun säker med skyddsp

Läs mer