/ Friggebodar / Friggebod 15 kvm

Friggebod 15 kvm

En friggebod på upp till 15 m2 får sättas upp utan bygglov eller bygganmälan. Ofta har man ett utrymmesbehov, antingen säsongsbetonat, tillfälligt eller permanent, som är svårlöst i den egna bostaden. Att bygga om riskerar att bli dyrt och känns kanske ändå inte som en riktigt bra lösning.

Det ä

Läs mer