Välkommen till Polhus nya webbplats! Samma tillförlitliga service - ny design.
Din kundvagn
Din kundvagn är tom, men så behöver det inte vara! Ring oss på 0200 - 120 310 om ni behöver rådgivning

Attefallshus regler

Agneta Broman / 2 min läsning / Attefallshus

Attefallshus är en populär lösning för de som vill skapa extra utrymme på sin tomt, oavsett om det är för gäster, arbetsrum, eller något annat ändamål. Men vilka regler gäller egentligen för att bygga ett Attefallshus? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på Attefallshus regler och ge dig värdefull information för att komma igång.

Attefallshus Regler: Vad Gäller?

Krav för Attefallshus:

  • Attefallshuset får ha en maximal byggarea på 30 kvadratmeter.

  • Det måste placeras på en tomt där det redan finns en godkänd huvudbyggnad.

  • Taknockshöjden får inte överstiga 4 meter.

  • Attefallshuset måste placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.

  • Det måste vara fristående från övrig bebyggelse.

  • Kravet är att Attefallshuset ska placeras minst 30 meter från järnvägen.

Attefallshuset får inte:

  • Uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som anses vara av särskilt kulturellt eller historiskt värde.

  • Uppföras i områden som enligt detaljplan kräver bygglov.

  • Stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande.

  • Placeras inom eller nära områden som betraktas som av nationellt försvarsintresse.


En översikt av byggregler och bygganmälan för Attefallshus

Ett Attefallshus måste följa Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS). Enligt gällande attefallsregler behöver man inte skicka in ett bygglov till kommunen, men det krävs istället en bygganmälan och en slutanmälan med ritningar som omfattar planlösningen, fasaden, vatten- och avlopp, konstruktionsritningar, brandsäkerhetsdokument, energideklaration för huset, fuktskyddsbeskrivning, kontrollplan med mera. Kommunen ska enligt lag behandla ärendet inom fyra veckor, och först när du får ett startbesked kan du börja bygga.

Attefallshus som Permanentboende. Vad Krävs?

Om du planerar att använda Attefallshuset som permanentbostad, finns det extra regler att ta hänsyn till. Attefallshus som används som permanentbostad måste ha alla bostadsfunktioner som en större bostad har, enligt Boverkets regler för attefallshus. Det måste till exempel finnas utrustning för matlagning och personlig hygien, samt vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Höjden på Attefallshus

Attefallshuset får som högst vara fyra meter högt, räknat från marken till nocken. Eventuella plintar som sticker upp ur marken räknas in i höjden.

Grannars Godkännande. Vad Gäller?

Huset får inte placeras närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen utan grannens godkännande. Kommunikation med grannar är viktigt för att undvika konflikter.

Får man hyra ut sitt Attefallshus?

Att hyra ut sitt Attefallshus går utmärkt och är vanligt för att subventionera huset i efterhand eller få in extrainkomster under tider då huset inte används. Man också bygga ett Attefallshus specifikt för att hyra ut det.

Du kan själv välja om du vill hyra ut det en längre tid eller i kortare perioder. Det är däremot bra att vara medveten om att en del av de intäkter du genererar från att hyra ut ditt Attefallshus kan vara föremål för beskattning. Det finns dessutom regler och riktlinjer som styr hur mycket hyra du kan ta ut och under vilka omständigheter – hyran måste exempelvis vara skälig. I det stora hela är det inte speciellt krångligt att hyra ut sitt Attefallshus och det ger ofta en bra extrainkomst.

Attefallshus på 30 kvm: Praktiska Fördelar

Attefallshus på 30 kvm, även kallade Bolundare, ger flera fördelar. Fem kvadratmeter extra utrymme kan göra större skillnad än man tror och ger dig möjligheter till olika möblering och en rymligare känsla.

Om du är intresserad av Attefallshus, är det bra att känna till reglerna och kraven som gäller. Att följa dessa regler är viktigt för att undvika problem i framtiden och för att skapa ett harmoniskt boende på din tomt.

Våra Attefallshus

Polhus erbjuder Attefallshus som kombinerar rimligt pris med hög kvalitet. De högkvalitativa byggsatserna är utformade för att göra byggprocessen så smidig som möjligt. Våra Attefallsexperter finns här för att hjälpa dig kontakta oss för mer information och rådgivning.

Att förstå och följa Attefallshus regler är avgörande för att skapa ett lyckat projekt. Oavsett om du planerar ett gästhus, ett arbetsrum eller ett permanentboende, kan vårt team av experter hjälpa dig att navigera genom processen. Tack för att du valde att läsa vår artikel, och vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt Attefallshusprojekt.Mer än 20 års erfarenhet – samlat på ett och samma ställe.

Bästa sättet att komma igång - vår guide!

GRATIS GUIDE

Bästa sättet att komma igång - vår guide!

30 sidor med illustrationer & förklaringar

Monteringsguiden innehåller värdefulla tips och råd från våra byggtekniska experter. Ett bra underlag och en handbok för dig som planerar att montera huset själv. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på innan du påbörjar bygget, vilka grundlösningar våra experter rekommenderar och hur monteringen går till.

Läs allt om detta och mycket mer i vår guide. Monteringsguiden skickar vi kostnadsfritt till din e-post. Lycka till med projektet!