Polhus - Allmänna villkor

Senast reviderad: 2023-03-30 

1 OM VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Omfattning

Dessa allmänna villkor (”villkor”) avser förutsättningarna under vilka Polhus Aktiebolag (”vi” eller ”oss”) tillhandahåller produkter till dig (inklusive produkter som du beställer via vår hemsida https://www.polhus.se/). Dessa villkor gäller för leverans av både varor och tjänster (tillsammans ”produkt” eller ”produkter”) utom där villkoren specifikt anger annorlunda. Villkoren gäller endast för konsumenter och inte för köp utförda av företag. Till undvikande av missförstånd gäller inte konsumentköplagen (2022:260) eller lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler för köp gjorda av företag. Till företag räknas även enskild firma.   

1.2 Varför du ska läsa dessa villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du beställer från oss. Dessa villkor berättar vilka vi är, hur vi kommer att tillhandahålla produkter till dig, hur du och vi kan ändra eller avsluta detta avtal, vad du ska göra om det finns ett problem samt annan viktig information.

1.3 Den senaste versionen av dessa villkor finns tillgängliga på vår hemsida

Vi kan komma att uppdatera våra allmänna villkor (men de villkor som gäller för din beställning kommer att vara den version som var gällande vid det datum då du skickade beställningen). Den senaste versionen av dessa villkor kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats på https://www.polhus.se/allmanna-villkor-i-16. Efter lagd beställning skickas väsentlig information ut till dig skriftligen.  

2 INFORMATION OM OSS OCH HUR DU KAN KONTAKTA OSS 

2.1 Vilka vi är

Vi är Polhus Aktiebolag, ett bolag registrerat i Sverige med adress på Djäknegatan 31, 211 35 Malmö (organisationsnummer 556624-0296). Vi designar och säljer trähus (som trädgårdshus, bastu, trädgårdsrum och lekstugor).  

2.2 Kontaktuppgifter

Kontakta oss genom vår kundservice som nås via telefon 0200 - 120 310 (öppettider finns angivna på vår hemsida vilken länkas ovan). Du kan även kontakta oss skriftligt, antingen via mejl till info@polhus.se via vår chattfunktion på vår hemsida, eller via post till vår registrerade adress som anges i punkten ovan.   

2.3 Hur vi kontaktar dig

Om vi behöver kontakta dig kommer vi att göra det via telefon eller skriftligen till den mejladress eller postadress som du angav i din order. 

I dessa villkor omfattar termen ”skriftligen” kontakt såväl via mejl som post.

3 HUR VI HANTERAR DIN ORDER

3.1 Vi accepterar en order när den är kontrollerad 

Vårt godkännande av alla beställningar som gjorts av dig (oavsett om vi tidigare har lämnat en offert eller inte) kommer att ske när vi kontaktar dig för att acceptera beställningen. Vid denna tidpunkt kommer ett avtal att upprättas mellan dig och oss.  

3.2 Ibland avvisar vi en order

Ibland avvisar vi beställningar, till exempel för att: 

(a) en produkt är oväntat slut i lager;  

(b) du befinner dig utanför våra leveransområden (som anges på vår webbplats);  

(c) vägen till din leveransadress är inte lämplig för tunga laster och/eller kan inte stödja leveranssättet eller bärigheten för de produkter du har beställt;  

(d) produkten var felaktigt prissatt av oss.  

Om detta händer meddelar vi dig så snart som möjligt och återbetalar eventuella belopp du har erlagt. Du har inte rätt till ytterligare ersättning än de belopp du har erlagt på grund av avvisande av order.  

3.3 Villkor som gäller för ditt avtal  

Alla offerter lämnas och beställningar accepteras enligt dessa villkor. Inga andra villkor gäller för ditt avtal med oss.

4 PRISER  

4.1 Order via hemsidan  

För order som läggs via vår hemsida gäller följande;  

(a) Priset visas på vår hemsida.

Om du köper en produkt från vår hemsida kommer priset på produkten (som inkluderar moms) att vara det pris som anges på beställningssidorna när du gjorde din beställning. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att priset på produkten som rekommenderas till dig är korrekt. Se dock underklausul (b) för vad som händer om vi upptäcker ett fel i priset på produkten du beställer.  

(b) Vad händer om vi angett fel pris.

Det finns alltid en risk, trots våra ansträngningar, att vissa av de produkter vi säljer blir felaktigt prissatta. Vi kontrollerar normalt priserna innan vi accepterar din beställning så att, om produktens korrekta pris vid ditt beställningsdatum är lägre än vårt angivna pris vid beställningsdatumet, kommer vi att debitera det lägre beloppet. Om produktens korrekta pris vid ditt beställningsdatum är högre än det pris som du har angett, kommer vi att kontakta dig innan vi accepterar din beställning. Om vi accepterar och behandlar din beställning där ett prissättningsfel är uppenbart och omisskännligt och rimligen kunde ha erkänts av dig som en felaktig prissättning, kan vi komma att häva avtalet, återbetala eventuella belopp du har betalat och kräva att alla varor som tillhandahållits dig returneras.   

4.2 När vi gett dig en offert  

När vi har försett dig med en offert kommer offerten att vara giltig i 14 dagar från offertdatum (om inget annat anges). Om du inte beställer relevant(a) produkt(er) inom denna tidsram kommer denna offert att upphöra att gälla såvida inte något annat anges i offerten. Om så är fallet, kommer vi att förse dig med en ny offert på begäran.

4.3 Fraktkostnader

Vi kommer att tillhandahålla gratis leverans för alla beställningar över 1990 SEK för leverans inom Sverige. I alla andra fall kommer vi att informera dig om kostnaden för leverans under beställningsprocessen med undantaget att om din leveransadress är på en ö utan fast vägförbindelse tillkommer extra fraktkostnader. Vi kommer att meddela dig om denna extra kostnad efter att du har lagt din beställning men om du vill ha information om kostnaden innan du beställer, vänligen kontakta vårt kundserviceteam med hjälp av uppgifterna i avsnitt 2.2, så tar vi reda på vad kostnaden blir och informerar dig.  

5 BETALNING

5.1 Hur och när betalning ska ske

(a) När du genomför en beställning via vår hemsida kommer du att bli ombedd att välja din betalningsmetod och ange relevant betalningsinformation under beställningsprocessen. Vi accepterar betalning med de metoder som anges i tabellen nedan.  

(b) Om du köper produkter efter att vi har lämnat en offert skickar vi dig en orderbekräftelse som du sedan kan betala med någon av betalningsmetoderna som anges under (i) till (iii) ovan.    

Betalningsmetod  

När belopp debiteras  

(i) Konto eller kreditkort  

Belopp debiteras i samband med att vi accepterar din order.  

(ii) Trustly direktbetalning - När du betalar med Trustly direktbetalning uppmanas du att välja din bank och logga in som vanligt. Välj sedan vilket konto du vill betala från och bekräfta betalningen med den autentiseringsmetod som du föredrar.   

Om du väljer det här betalningsalternativet bör du även notera de villkor som tillhandahålls av Trustly och som kommer att gälla mellan dig och Trustly – vi är inte ansvariga för dina betalningsarrangemang via Trustly.  

  

Belopp debiteras i samband med att vi accepterar din order.  

(iii) Fakturaköp – för fakturaköp samarbetar vi med Svea Bank och för att handla mot faktura behöver du vara folkbokförd i Sverige samt vara över 18 år. Vid fakturaköp tas en kreditupplysning på dig. Detta sker när du lämnat dina personuppgifter i kassan. En kopia av kreditupplysningen skickas till dig.   

Vi skickar fakturan till dig den dag vi skickar ut din beställning. När du erhåller fakturan har du 14 dagar på dig att betala fakturabeloppet. Vid utebliven betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning kommer Svea Bank att överlämna fakturan till Inkasso.   

Vid order på belopp över 150 000 kr tar vi alltid in differensen mellan totalbelopp och 150 000 kr som handpenning direkt vid köptillfället.   

Läs Svea Banks fakturavillkor här   

  

När du betalar med den här metoden tar vi betalt från dig när du överför beloppet med hjälp av de uppgifter vi har bekräftat till dig genom e-postmeddelande.  

(iv) Delbetalning genom Svea Bank – läs Svea Banks Allmänna villkor samt kontokreditavtal via denna länk. Se vidare under p. 5.3  

Svea Bank betalar ditt köp för din räkning såvida du inte särskilt meddelar Svea Bank att sådan betalning inte ska ske.   

Du debiteras av Svea Bank när du betalar in medel till ditt konto hos Svea Bank   

(v) Förskottsbetalning – efter lagd order får du inbetalningsuppgifter till vårt bankgiro. Så fort vi tagit emot din betalning kan vi påbörja hanteringen av din beställning.   

  

  

5.2 Ränta vid sen betalning   

Vi tar ut dröjsmålsränta. Om vi inte kan driva in någon betalning som du är skyldig oss, debiterar vi ränta på det förfallna beloppet med det högsta beloppet av 2 % och dröjsmålsränta enligt lag. Denna ränta löper på månatlig basis från förfallodagen till datumet då din betalning av det förfallna beloppet inkommer till oss. Du betalar oss räntan tillsammans med eventuellt förfallna belopp.  

5.3 Delbetalning 

Svea Bank erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter att du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av Svea Banks kontoavtal. För att beviljas kontokredit krävs att du skriver under det avtal som Svea Bank skickar till dig och återsänder detta till Svea Bank inom den tid som anges i Svea Banks villkor. 

Har Du frågor kan du ringa08-5149 31 13 för närmare information. Läs mer om Svea Banks allmänna villkor för att använda tjänsten, deras personuppgiftspolicy och information enligt distansavtalslagen här.  

5.4 Debitering vid avsaknad av information

Vi debiterar dig om du inte ger oss den information vi behöver. Vi kan komma att debitera dig ytterligare summor om:  

(a) du inte ger oss information som vi har bett om avseende tillgänglighet för leverans, installation eller för att tillhandahålla tjänster;  

(b) du har gett oss en felaktig leveransadress;  

(c) förhållandena vid, eller rutten till, din leveransadress inte uppfyller de krav som vi informerar dig om i förväg (se särskilt leveranskraven som anges i avsnitt 7.3 och 7.4);  

(d) du inte är tillgänglig för lossning av din beställning det datum du ber oss att leverera den;   

Eller (e) om du inte gör förberedande arbete för installation, enligt överenskommelse med oss.  

Till exempel kan vi behöva leverera om på ett annat fordon eller med extra arbetskraft eller omboka tjänster.

6 VÅRA PRODUKTER  

6.1 Produkter och ritningar kan i viss mån avvika från bilden 

En produkts verkliga färg kanske inte exakt matchar den som visas på din enhet eller i vår marknadsföring, och dess förpackning kan skilja sig något. Dessutom är bilderna av manualer och ritningar som visas på vår webbplats och/eller annat marknadsföringsmaterial endast för illustrativa syften och kan skilja sig från de manualer och ritningar som gäller för din produkt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i manualer och ritningar när som helst och positionsindikationer för montering kan variera mellan olika produkter. Den korrekta ritningen och/eller manualen för just din produkt kommer att bifogas i leveransen av din produkt och du bör endast använda den ritning och/eller manual som bifogas i din leverans. 

6.2 Ditt ansvar för korrekta mått 

Du ansvarar för att dina mått är korrekta. Om vi ​​tillverkar eller levererar produkten till mått som du tillhandahåller, är du ansvarig för att se till att dessa mått är korrekta. Du kan hitta information och tips om hur du gör mätningar genom att kontakta oss på mejl eller telefonnummer som framgår av punkt 2.2. 

6.3 Ansvar för förvaring efter leverans  

Du ansvarar för förvaringen av produkterna efter att de har levererats. Vi ansvarar inte för skador (såsom mögelskador) som uppstår på grund av felaktig förvaring efter leverans eller efter att en byggsats har monterats. Vi kommer att tillhandahålla förvaringsinstruktioner med din leverans och du bör förvara produkterna i enlighet med dessa instruktioner.  

Vi tillhandahåller även information på vår hemsida om hur du bäst förvarar dina produkter 

6.4 Spara förpackningsprotokoll och informationsbladet 

Du måste behålla det förpackningsprotokoll och informationsblad som medföljer din leverans. Dokumenten anger tillverkningsdatum och normalt även namnen på de förpackare som utförde kvalitetskontrollen av din produkt innan den lämnade vårt lager. Det är viktigt att du behåller dessa eftersom informationen från dokumenten behövs vid eventuella problem med din produktleverans.

7 LEVERANS

7.1 Leveransadress 

Vi levererar till den leveransadress du anger till oss under beställningsprocessen.  

Observera att leverans till en adress på en ö utan fast vägförbindelse kan innebära extra fraktkostnader (se avsnitt 4.3 ovan för mer information). Om din adress ligger på en sådan ö kan du välja att leverans ska ske till hamnen på fastlandet som ligger närmast ön. Du kommer då att ansvara för att transportera produkten från hamnen till din adress och vi ansvarar inte för eventuell skada på, eller förlust av, varorna som uppstår efter att vi har levererat dem till hamnen. Du kan också låta oss hantera leveransen hela vägen ut till den slutgiltiga leveransadressen mot en extra kostnad.

Om du skickar en beställning till en plats som vi inte kan leverera till, kommer vi att avvisa din beställning och återbetala alla inbetalda belopp. 

7.2 Leveranstid 

(a) Leveranser kan ske i omgångar om du har beställt tillbehör till huvudprodukten. En del av våra tillbehör levereras av externa leverantörer och vi kan inte garantera att leverans av dessa tillbehör kommer att ske samtidigt och samma dag som produkterna levererades av oss.

(b) Om du har beställt produkter som Polhus kommer att leverera (istället för produkter som kommer att tillhandahållas av externa leverantörer – se punkt 7.2(a) ovan), kommer vi att ge dig ett beräknat leveransdatum under beställningsprocessen. 

(c) Där vi har kommit överens om att tillhandahålla monteringstjänster till dig kommer vi att kontakta dig efter beställningsprocessen och kommer överens om en lämplig vecka för leverans av monteringstjänsten. Vi ber dig alltid att skriftligen acceptera avtalad vecka för utförande av monteringstjänsten.  

(d) Om du har beställt grundläggning, eller om detta ingår i den produkt eller tjänst du har köpt, kommer företaget Sluta Gräv kontakta dig efter genomfört köp och komma överens om ett lämpligt datum för utförandet av grundläggningen. 

7.3 Krav för leverans 

(a) Hur vi kommer att leverera produkter. Vårt leveransfordon kommer att köra så nära din leveransadress som möjligt för att utföra din leverans. Vi kommer inte att kunna frakta in godset till din fastighet och avlastning vid leverans innefattar i allmänhet att godset lossas från transportfordonet till en plats inom räckhåll för transportfordonet. 

(b) Leveranssätt. Vi levererar din order antingen med hjälp av lastbil med bakgavellyft och lossning med palldomkraft eller kranbil. Vi kommer att informera dig innan du skickar din beställning vilka av dessa leveransalternativ som gäller och kraven för leverans av dessa produkter. 

(c) Leverans med bakgavellyft 

Produkter som levereras med bakgavellyft kan inte levereras på vägar som är ojämna, såsom grusvägar eller skogsvägar eftersom att godset behöver lossas med palldragare.

(d) Leverans med kranbil

Produkter som kräver leverans med kranbil kommer att lämnas vid lossningsplatsen på din adress och leveranspallar kommer att lyftas på marken bredvid lastbilen (vilket kräver en plan och hård yta vid lossning). Vi kan inte leverera på mjuka underlag, som gräs, där det tunga fordonet riskerar att köra fast. Transportören kommer bedöma var det är säkert att lossa godset samt platsens tillgänglighet. Kranbilens maximala räckvidd är 10m från där den är placerad. Sådant som träd, murar, staket eller liknande kan påverka kranens räckvidd. Kranbilen kan inte köra på mjuka underlag.

7.4 Bekräfta att din leveransadress uppfyller kraven för leverans 

Vi kommer att informera dig innan du skickar din beställning vilka villkor som krävs för att vi ska kunna leverera produkten till dig. Genom att skicka din beställning bekräftar du att: 

(a) om tillämpligt, du har erhållit alla nödvändiga tillstånd från relevant(a) vägförening(er) eller myndigheter för leverans av de produkter du har beställt; 

(b) din leveransadress uppfyller leveranskraven för produkten du har beställt (enligt avsnitt 7.3(c) och/eller 7.3(d), beroende på vad som är tillämpligt – vi kommer också att meddela dig om dessa krav under beställningsprocessen). 

7.5 Ej mottagna varor  

Om du inte är anträffbar vid den överenskomna leveransen av din beställning eller om leveransplatsen inte är tillgänglig för transportören debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning. Detta innebär kostnader som uppkommit för Polhus i samband med leverans eller retur av din order.  

Observera att dessa kostnader kan bli omfattande, i vissa fall upp till 10 000 kr. Ring Polhus via telefonnummer 0200 - 120 310 för prisuppgift. 

7.6 Förseningar på grund av händelser bortom vår kontroll 

Polhus kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Polhus kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, pandemi, epidemi, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  

Om vår leverans av din produkt försenas på grund av en omständighet bortom vår kontroll kontaktar vi dig så snart som möjligt för att meddela dig om förseningen. Vi kompenserar dig inte för eventuella förseningar men om förseningen sannolikt blir betydande kan du kontakta vår kundtjänst: på 0200 – 120 310 eller genom att skriva till oss på info@polhus.se för att avsluta avtalet och få en återbetalning för alla produkter du har betalat för i förskott, men inte fått (minus rimliga kostnader som vi redan har haft). 

8 ÅNGERRÄTT

8.1 Laglig grund för ångerrätt 

Vid köp av varor från oss har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Du kan dock inte ändra dig under vissa omständigheter, inklusive beställning för: 

(a) tjänster som du uttryckligen har bett oss att utföra inom 14-dagars ångerfristen. Om du avbryter efter att vi har startat tjänsterna måste du betala oss för de tjänster som tillhandahålls fram till den tidpunkt då du berättar att du har ändrat dig; 

(b) varor som är gjorda enligt dina specifikationer eller är tydligt personliga; och

c) varor som efter leverans sammanblandas eller infogats med en annan vara på ett sådan sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

8.2 Deadline för att ändra dig

Om du vill ångra ditt köp måste du meddela oss senast 14 dagar efter: 

(a) dagen då vi levererar din produkt, om det är varor (t.ex. ett trähus). Om varorna är uppdelade i flera leveranser över olika dagar, löper perioden från dagen efter sista leveransen av dessa varor. 

(b) den dag vi bekräftar att vi har accepterat din beställning, om den är för en tjänst. 

8.3 Hur du meddelar att du ångrat dig 

För att meddela oss att du vill ändra dig kan du kontakta vår kundtjänst på 0200 – 120 310 eller genom att skriva till oss på info@polhus.se

8.4 Returer sker på egen bekostnad

Du måste returnera produkten på egen bekostnad. Om din produkt är varor (t.ex. ett växthus, bastu eller trädgårdsrum) måste du returnera den till oss inom 14 dagar efter att du meddelat oss att du har ändrat dig. Du kan skicka tillbaka produkten till oss på BLRT Transiit, Kopli 103, 11712 Tallin, Estonia, med hjälp av en etablerad leveranstjänst. Om du gör detta bör du behålla ett kvitto eller andra bevis från leveranstjänsten som styrker att du har skickat det och när du skickat det. Om du inte gör detta och vi inte får varorna alls eller inom rimlig tid återbetalar vi dig inte kostnaden. 

För hjälp med returer, inklusive våra hämtningsarrangemang för varor som inte kan skickas, kan du kontakta vår kundtjänst på 0200 – 120 310 eller genom att skriva till oss på info@polhus.se 

I de fall returer bokas av oss har vi full kontroll på returflöden och minimera skador samt borttappade paket som inte kommer tillbaka till oss. På detta sätt kan vi erbjuda en smidig returupplevelse åt dig. 

Returfrakten varierar beroende på produkt, postnummer och vikt.  

Nedan är riktlinjer för kostnader för returfrakt. På vissa varor kan returhanteringskostnad tas ut för att hantera returen. Returhanteringskostnad är kostnader som uppstår för att hantera returen såsom administrativa kostnader och plock- och hanteringskostnad. Observera att priserna nedan är ungefärliga och endast indikativa. Information kring returprocessen och hur mycket din retur kostar kan erhållas från oss för det fall retur bokas genom oss enligt ovan. 

Returfrakt med ombudpaket 

0-10 kg, Pris: 100-250 SEK 

10-20 kg, Pris: 250-500 SEK 

Returfrakt skrymmande- och tyngre varor (paket/pall hämtning tomtgräns) 

Pris: 2 000-15 000 SEK 

Pris baseras på godsvikt, postnummer och typ av vara. Angivna priser innefattar inte eventuella hanteringskostnader.

8.5 Om du använt eller skadat en produkt du returnerat 

Vi minskar din återbetalning om du har använt eller skadat en produkt. Om du hanterar produkten på ett sätt som inte skulle vara acceptabelt i butik minskar vi din återbetalning i proportion till produktens minskade värde. Vi minskar till exempel din återbetalning om produktens skick inte är "som ny", förpackningen är skadad eller om tillbehör saknas. Du kommer också att ansvara för eventuella skador som uppstår under transporten av returnerade varor (såvida vi inte har hämtat varorna från dig).  

I vissa fall uteblir återbetalning helt och hållet, som en följd av att produkten hanterats på ett felaktigt sätt. 

8.6 Villkor för återbetalning 

Om din produkt är en tjänst eller varor som inte har levererats eller som vi hämtar från dig, återbetalar vi dig så snart som möjligt och inom 14 dagar efter att du har meddelat oss att du har ändrat dig.  

Om din produkt är varor som du skickar tillbaka till oss, återbetalar vi dig inom 14 dagar efter att vi mottagit dem från dig (eller mottagit bevis för att du har skickat dem till oss). Vi återbetalar dig med den metod du använde för betalningen. Vi tar ingen avgift för återbetalningen. 

9 FEL PÅ VARAN 

9.1 Kontrollera varan vid leverans 

Vid leverans uppmuntrar vi dig att kontrollera om det finns några synliga defekter eller skador på din produkt. Om du upptäcker ett fel eller en skada, ta bilder från olika vinklar och skicka dessa till oss tillsammans med en beskrivning av felet eller skadan. Komplettera även alltid med bilder på varans etiketter som alltid finns på paketets förpackning.

9.2 Vid misstänkt fel 

Om du tror att det är något fel på din produkt bör du kontakta vår kundtjänst på 0200 – 120 310 eller genom att skriva till oss på info@polhus.se. 

Du har rätt att reklamera en vara inom tre år räknat för tiden då varan levererats till dig, om felet på varan fanns vid redan vid leveranstillfället. Reklamationer kan göras via ett formulär på vår hemsida; https://www.polhus.se/claims

9.2.1 Reklamationens innehåll 

 • Huspaketets ID-nummer. Samtliga huspaket har egna beteckningar som anges på paketens emballage, ofta på klisterlappar. Ett ID-nummer börjar ofta med bokstäverna POL som följs av en sifferbeteckning men andra format kan förekomma.
 • Hustyp innehållande husets namn, storlek i kvadratmeter samt virkestjocklek skall anges.  
 • Avser skadan fönster eller fönsterkarm skall dessutom fönstertyp anges, typ 2-glas alternativt 3-glas fönster.  
 • Orsak och beskrivning av reklamationen skall lämnas i löpande beskrivande text.  
 • Den skadade delens positionsnummer. Samtliga delar finns angivna i husets Manual med en beteckning tex Pos 005.  
 • Antal positioner av aktuell del som reklameras, ex 2 st av 12 st reklameras.  
 • Bilder av de skadade delarna eller aktuellt problem skall alltid finnas med i en reklamation.  
 • Om reklamationen avser saknade delar måste rätt leveransadress av nya delar anges. 

Reklamationsrätten begränsar sig enbart till ersättningsvaror och saknat eller felaktigt material, läs vidare om undantag under p. 9.6.2.  

Eventuella ersättningsdelar levereras alltid obehandlade. 

9.3 Vår reklamationspolicy

Vår kundtjänst kommer att göra sitt bästa för att lösa eventuella problem du har med våra produkter. Du kan registrera ditt klagomål på www.polhus.se/claims. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det viktigt att vi får all information som behövs för att veta vilken del ditt klagomål avser, så vänligen inkludera följande information när du registrerar ditt klagomål: 

(a) Packningsdatum 

(b) Aktuellt förpackningsnummer 

(c) Namn på personerna som har packat din vara (detta anges på informationsbladet som medföljer din(a) produkt(er)) 

(d) Fotografier av eventuella fel och skador på produkterna 

(e) Anledningen till retur: t.ex. Två föremål skadades 

(f) Inköpsdatum: t.ex. 22.04.2022 

(g) Inköpsplats: t.ex. Polhus 

(h) Produktnamn: t.ex. Pw3330/45 

(i) Artikelnummer: t.ex. Pos 12 

(j) Kvantitet: t.ex. 2 av 22 skadade 

(k) Ordernummer 

(l) Ditt namn

9.4 Vår rätt att leverera produkten 

Vi respekterar att vi har en rättslig skyldighet att förse dig med produkter som motsvarar beskrivningen på vår webbplats och som uppfyller alla krav enligt lag. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och oss har du flera möjligheter att lösa den tvisten (se punkt 14). 

(a) Om du har beställt varor, ska vi leverera sådana varor som motsvarar beskrivningen, är lämpliga för ändamålet, har den mängd och egenskaper som är normalt förekommande för varor av samma slag samt vara av tillfredsställande kvalitet. Skulle du upptäcka ett fel inom tre år från den dag då varan levererats, har du två månader på dig att meddela oss om felet.  

(b) Om felet är ett så kallat ursprungligt fel har du rätt att kräva en omleverans eller ett avhjälpande av felet, se vidare under p. 9.5 

(c) Kan omleverans eller avhjälpande inte ske, har du rätt till prisavdrag eller rätt att häva köpet i enlighet med vad som föreskrivs i tillämplig lag. Du har även rätt att häva köpet när felet är allvarligt om inte vi kan visa att felet endast är ringa.

(d) Om du har beställt tjänster och resultatet avviker från vad du med laglig rätt kan kräva kan du be oss att göra om arbetet, eller begära ett avdrag på priset om vi inte har möjlighet att göra om arbetet. 

9.5 Återbetalning av leveranskostnad 

Vi återbetalar endast standardleveranskostnader. Vi återbetalar inte något extra du har betalat för t.ex.  expressleverans eller leverans vid en viss tidpunkt. 

9.6 Garanti 

Polhus står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att varan packas upp. Skadade delar, som inte orsakats av dig, ersätts mot nya utan kostnad. Följdkostnader som uppstår på grund av att en del är skadad, felaktig eller fattas ersätts inte utan det är endast faktiska kostnader vi ersätter och inga omkostnader som, men inte begränsat till, drivmedel, kostnader för hantverkare m.m. 

Som konsument har du alltid 3 års reklamtionsrätt.

9.6.2 Undantag från Garanti  

 • Naturliga färgskiftningar i träet och variationer i träet som inte påverkar dess livslängd 
 • Delar som har blivit behandlade eller monterade. 
 • Kvistar på delar som ej är bärande eller på annat sätt påverkar byggnadens stabilitet. 
 • Små, ej genomgående sprickor eller sprickor och kvistar i träet som inte påverkar byggnadens konstruktion eller stabilitet. 
 • Golvbrädor av dimensioner under 22 mm skall betraktas som underlagsgolv. Det kan förekomma små hål, kvistar eller sprickor 
 • Vridet trä som ändå kan användas och monteras. 
 • Takbrädor som delvis har vankant, små hål och/eller kvisturslag, eller ohyvlade områden. 
 • Vid undermålig träbehandling. 
 • Reklamationer efter det att huset är monterat på felaktigt sätt eller om grunden är felaktigt utförd. 
 • Om det utförts förändringar på byggnaden utöver de som står angivna i monteringsanvisningen. 
 • Extra monterade fönster och dörrar som ej har inhandlats hos Polhus. 
 • Om byggnaden målats med svart färg eller behandlats med mörk lasyr kan det uppkomma onormalt stora sprickor i solutsatta väderstreck.  

Notera att det finns ett antal olika varianter av våra varor. Bilderna på hemsidan skall ses som illustrationer och exempel, bilderna kan avvika från manualer och ritningar. Ritningarna på hemsidan gäller generellt men vi förbehåller oss rätten till ändringar. Positionsangivelserna kan variera mellan olika tillverkningar. Den riktiga ritningen för just ditt hus finns bipackad i varuleveransen. Förlita dig endast på de medlevererade ritningarna. 

För den händelse att din leverans saknar ritningar, vänligen kontakta Polhus omgående så att vi kan skicka korrekta ritningar till dig. 

10 NÄR VI GÖR ÄNDRINGAR ELLER DRAR TILLBAKA PRODUKTER

10.1 Ändringar vi alltid kan göra 

Vi kan alltid ändra en produkt: 

(a) för att den ska vara i enlighet med ändringar i relevanta lagar och regulatoriska krav; 

(b) för att göra tekniska justeringar och förbättringar (dessa ändringar kommer inte att påverka din användning av produkten).

10.2 Vi kan avbryta leveransen av en produkt.  

Vi kan avbryta en leverans av en produkt för att:  

(a) hantera tekniska problem eller göra mindre tekniska ändringar; 

(b) uppdatera produkten för att återspegla ändringar i relevanta lagar och regulatoriska krav; eller 

(c) göra ändringar i produkten (se punkt 10.1). 

Om vi avbryter en leverans kommer vi att meddela dig och under vissa förhållanden kan vi justera priset eller erbjuda dig att häva köpet. Vid en avbruten leverans kommer vi kontakta dig i förväg för att meddela detta, såvida inte problemet är brådskande eller avser en nödsituation. Om vi ​​avbryter leveransen, eller meddelar att vi kommer att avbryta leveransen, i mer än tre månader kan du kontakta vår kundtjänst på 0200 – 120 310 eller genom att skriva till oss på info@polhus.se för att avsluta avtalet varefter vi kommer att återbetala alla summor du har betalat i förskott för produkter som du inte kommer att få.

11 NÄR VI KAN SÄGA UPP VÅRT AVTAL MED DIG 

Vi kan häva vårt avtal med dig för en produkt och kräva eventuell ersättning om: 

(a) du inte betalar din faktura till oss när den förfaller och du fortfarande inte har betalat efter 30 dagar efter att vi påmint dig om att betalningen är förfallen; 

(b) du inte, inom rimlig tid efter det att vi har bett om det, förser oss med information, samarbete eller åtkomst som vi behöver för att tillhandahålla produkten; 

(c) du inte, inom rimlig tid, tillåter oss att leverera produkten till dig. 

12 FÖRLUST SOM ORSAKAS AV OSS ELLER VÅRA PRODUKTER

12.1 Undantag från ansvar  

Vi är ansvariga för skada som du lider orsakad av att vi bryter detta kontrakt såvida inte orsaken till skadan beror på ett hinder utanför vår kontroll: 

(a) som vi inte skäligen kunnat förväntas ha räknat med vid köpet, och; 

(b) vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. 

Vi är inte ansvariga för en affärsförlust som uppkommit på grund av att du har använt produkten i din näringsverksamhet eller i din anställning. 

13 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH UPPFÖRANDEKOD 

Vi använder dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy samt cookiepolicy. 

Du kommer åt vår personuppgiftspolicy med cookiepolicy här. 

14 TVISTER

14.1 Tvistelösning vid allmän domstol 

Dessa villkor omfattas av svensk lagstiftning och vid tvist kan åtal väckas mot oss vid allmän domstol. För den händelse att vi har ett anspråk mot dig kan vi väcka talan mot dig vid allmän domstol.

14.2 Allmänna Reklamationsnämnden 

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål och tvistelösning. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som Polhus har åtagit sig att lösa tvister genom och Polhus har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du når ARN på följande adress: 

Allmänna Reklamationsnämnden 

Box 174 

101 23 Stockholm 

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/om-arn/anmalan. 

Du har även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning; https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15 ÖVRIGA VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DITT AVTAL MED OSS

15.1 Vår överlåtelse av avtalet  

Vi kan överföra vårt avtal med dig, så att en annan organisation ansvarar för att leverera din produkt. Vi kommer att meddela dig skriftligen om detta händer och vi kommer att säkerställa att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

15.2 Din överlåtelse av avtalet 

Du kan bara överlåta ditt avtal med oss ​​till någon annan om vi lämnar vårt samtycke. Vi kan neka en sådan begäran från dig om det finns skäl att tro att den avsedda personen inte kommer kunna uppfylla skyldigheterna enligt detta kontrakt, inklusive betalning.

15.3 Avtalsparter 

Ingen annan har några rättigheter enligt detta avtal. Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan kan genomdriva det och ingen av oss kommer att behöva be någon annan att skriva under på att häva eller ändra det.

15.4 Ogiltigförklaring av domstol 

Om en domstol ogiltigförklarar en del av detta avtal kommer resten av det fortfarande att gälla. Om en domstol eller annan myndighet beslutar att vissa av dessa villkor är olagliga, kommer resterande villkor att fortsätta att gälla.

15.5 Genomdrivande av förpliktelse 

Även om vi dröjer med att verkställa detta avtal, förbehåller vi oss rätten att verkställa det senare. I händelse av att du inte fullgjort en förpliktelse (som att betala) eller om du gör något som du inte får göra, kommer vi att verkställa avtalet snarast möjligt.