Allmänna Villkor

Hantering av personuppgifter, integritetspolicy och GDPR

Din personliga integritet är väldigt viktig för oss på Polhus och vi registrerar dina uppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Polhus AB behandlar dessa i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Polhus AB, org.nr. 556624-0296, e-post: info@polhus.se, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till Polhus AB. Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, exempel att leverera dina beställning, marknadsföringsaktiviteter och erbjudanden anpassade just för dig. För att lyckas med detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom Polhus AB och till våra samarbetspartners. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig med syftet att ge dig bättre service

Som kund har du rätt att efter skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt hur dessa används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden och annan markandsföring.

Vid beställning av en vara som skickas direkt från tredje part kommer Polhus skicka över de uppgifter som behövs till berörda parter för att fullgöra beställningen.

När du använder chatt kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, för- och efternamn, adress, e-post, IP-nummer som du själv uppger sparas i syfte att kunna söka i historik från tidigare chattsessioner.

Om du som kund väljer e-posta till Polhus så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken sparas i syfte att göra det lättar att kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsombud - vars uppgift är att se till att personuppgifter behandlas på rätt sätt - på Polhus AB är Anton Troedson, anton@polhus.se.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen 

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Polhus AB.

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler, därefter raderas dem. Om uppgifter kan anses vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Polhus AB

Djäknegatan 31

211 35 Malmö

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från Polhus webbserver och som lagras på din dator. Cookiens främsta uppgift är alltså att förenkla för dig i användandet av vår webbplats för att därigenom förbättra användarupplevelsen. Polhus använder också tjänster från tredje part vilka kan använda cookies för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Exempel på en sådan användning med inblandning av tredje part är användningen av mätverktyget Google Analytics.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Offerter
Om ni fått en offert av oss är denna giltig i 14 dagar, om inget annat är angivet.

Betalning
Följande betalningsalternativ finns:

Fakturaköp för privatpersoner
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Bank. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. 

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Vid beställningar på belopp över 150 000 kr tar vi alltid in differensen mellan totalbelopp och 150 000 kr som handpenning vid köptillfället. 

Dela upp betalningen
Svea Bank erbjuder dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. 

Villkor för Dela upp betalningen
Svea Bank erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. För att beviljas kontokredit krävs att Du skriver under det avtal Svea skickar till Dig och återsänder detta till Svea inom 8 dagar. Om Du inte gör detta har kontoavtal inte ingåtts och Du ska därför betala hela beloppet på en gång enligt den faktura Svea sänder till Dig under nästa månad. Svea kommer även att påföra ränta på fakturan (enligt gällande prislista) för tiden mellan leveransen och fakturans förfallodatum. 

Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle Du betalar till Svea så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. 

Följande delbetalningar erbjuds: 

- 3 månader Uppläggningsavgift 195,- + aviavgift 35,- Totalt 300,- 

- 6 månader Uppläggningsavgift 295,- + aviavgift 35,- Totalt 505,-

- 12 månader Uppläggningsavgift 395,- + aviavgift 35,- Totalt 815,-

- 24 månader Uppläggningsavgift 395,- + aviavgift 35,- Totalt 1235,- + Ränta 10,45%

- 120 månader Uppläggningsavgift 495,- + aviavgift 29,- Totalt 3975,-  + Ränta 9,95%


Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst. Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort. Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. 

Om Du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer - för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden den lägsta månadsbetalningen att höjas. Ju kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill Du ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan Du kontakta Svea på telefon 08 - 735 29 69 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om Du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera Dig separat för de olika köpen. Självklart slipper Du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. 

Om Du inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för Din räkning att betala Ditt inköp hos Polhus.se. 

Har Du frågor kan du ringa 08 - 735 29 69 för närmare information. Läs mer om allmänna villkoren här.

Information om distansavtal och om personuppgiftslagen 
För krediter som ingås på distans, till exempel via Internet eller svar på brevutskick där Du personligen inte träffar kreditgivaren gäller Distansavtalslagen. Svea har därför skyldighet att lämna viss information. Sådan information finns tillgänglig i de allmänna villkoren till Kontoavtalet. De allmänna villkoren läser du genom att klicka här.

Svea är även skyldig att lämna information enligt Personuppgiftslagen. Även sådan information finns i de allmänna villkoren.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på sidan. 

Montering
Efter genomfört köp kontaktar vi dig för att komma överens om en lämplig vecka för att utföra tjänsten. Vid planering av tjänsten utgår vi från önskad leveransvecka, om detta inte är angivet utgår vi från snarast möjliga leverans. Du får alltid skriftligen acceptera avtalad vecka för utförandet av tjänsten.

Vid köp av tjänsten börjar ångerfristen att gälla från köptillfället och gäller till och med 14 dagar innan avtalad vecka. Om du ångrar eller avbryter tjänsten efter att ångerfristen löpt ut kommer du att bli debiterad totalbeloppet för tjänsten.

Grundläggning (Sluta Gräv)
Efter genomfört köp kontaktar SlutaGräv dig för att komma överens om ett lämpligt datum för utförandet av grundläggningen.

Betala med kort
Du registrerar dina kortuppgifter på en säker sida varefter beloppet debiteras ditt kort. Hela transaktionen sker över en krypterad förbindelse och är mycket säker. Så fort beställningen är klar skickar vi dina varor.

Trustlys direktbanksbetalningar

När du betalar med Trustly direktbetalningar uppmanas du att välja din bank och logga in som vanligt. Välj sedan vilket konto du vill betala från och bekräfta betalningen med den autentiseringsmetod som du föredrar. Det är allt som krävs.

Förskottsbetalning via faktura
Ett fakturaunderlag skickas till din e-postadress när du har registrerat din order. Du betalar in pengarna precis som du betalar dina andra räkningar. När pengarna finns på vårt konto skickar vi dina varor.

Kontakta oss på info@polhus.se för mer info.

Konsumentlagen
Vi följer konsumentlagen och tillämpar följande lagstiftning: Distans- och hemförsäljningslagen, Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen. (Distansavtal = vanliga distansavtal är när du handlar via Internet. För sådana avtal gäller distans- och hemförsäljningslagen.)

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. Konsumentlagen gäller endast privatpersoner. 

Ångerrätten
När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige.

Ångerrätt tillämpas endast för privatpersoner och ångerrätten gäller ej företagsköp.

Informationen
Om ni vill hävda ångerrätten skall ni senast 2 veckor efter beställning maila information till info@polhus.se där ni anger ordernummer och att det i mailtexten tydligt framgår att ni åberopar ångerrätten.

Returfrakten
Vid distansavtal: Om du ångrar köpet, får du själv betala returfrakten

Ej mottagna varor

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning. Detta innebär kostnader som uppkommit för Polhus i samband med utkörning och retur av din order. 

Observera att dessa kostnader kan bli omfattande (upp till 5 000 kr). Ring för prisuppgift. 

Leverans 
 Polhus erbjuder vi alltid fri frakt från 990,-. Normalt kan leverans ske omgående från vårat lager. Leverans planeras inom 10 arbetsdagar om varan finns i lager.

Vid leverans till öar utan fast förbindelse utgör fraktkostnad. Du kommer att bli aviserad om den extra kostnaden efter lagd beställning. 

Läs mer om våra leveransvillkor här.

Garanti
Polhus AB står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund eller efter att byggsatsen har monterats upp ingår ej i garantiåtagandet. Följdkostnader som uppstår på grund av att en del är skadad, felaktig eller fattas ersätts inte.

Det finns ett antal olika varianter på huset. Bilderna på hemsidan skall ses som illustrationer och exempel, bilderna kan avvika från manualer och ritningar. Ritningarna på hemsidan gäller generellt men vi förbehåller oss rätten till ändringar. Positionsangivelserna kan variera mellan olika tillverkningar. Den riktiga ritningen för just ditt hus finns bipackad stugleveransen. Förlita dig endast på de medlevererade ritningarna.

Observera att det är ytterst viktigt att spara det förpackningsprotokoll som medföljer leveransen . Protokollet anger tillverkningsdatum samt namnen på de packare som genomfört kvalitetsgranskningen. Vid en eventuell reklamation eller komplettering behövs uppgifterna på protokollet för att rätt delar skall kunna tas fram!

Vänligen läs nedan om hur du gör vid en eventuell reklamation!

Reklamation
Våra produkter tillverkas av kvalitetssorterat virke som levereras av nordens ledande sågar. Innan de lämnar fabriken kontrolleras samtliga paket avseende kvalitet och fuktkvot. Trots detta kan det ibland inträffa det att delar av produkten inte motsvarar våra kvalitétskrav och du som kund behöver då reklamera delar av produkten. Det är viktigt att vi kan avhjälpa eventuella skador så fort som möjligt. En välskött och tydlig reklamationshantering är en garanti för att du skall vara nöjd och vill handla igen hos oss. För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa dig är det viktigt att vi får all information som behövs så att vi vet vilken/vilka delar reklamationen avser.

En reklamation skall innehålla följande information:

 • Huspaketets ID-nummer. Samtliga huspaket har egna beteckningar som anges på paketens emballage, ofta på klisterlappar. Ett ID-nummer börjar ofta med bokstäverna POL som följs av en sifferbeteckning.
 • Hustyp innehållande husets namn, storlek i kvadratmeter samt virkestjocklek skall anges.
 • Avser skadan fönster eller fönsterkarm skall dessutom fönstertyp anges, typ 2-glas alternativt 3-glas fönster.
 • Orsak och beskrivning av reklamationen skall lämnas i löpande beskrivande text.
 • Den skadade delens positionsnummer. Samtliga delar finns angivna i husets Manual med en beteckning tex Pos 005
 • Antal positioner av aktuell del som reklameras, ex 2 st av 12 st reklameras.
 • Bilder av de skadade delarna eller aktuellt problem skall alltid finnas med i en reklamation.
 • Om reklamationen avser saknade delar måste rätt leveransadress av nya delar anges.

Registrera alltid din reklamation/retur på polhus.se/claims

Vår reklamationsrätt täcker ej:

 • Naturliga färgskiftningar i träet och variationer i träet som inte påverkar dess livslängd
 • Delar som har blivit behandlade eller monterade.
 • Kvistar på delar som ej är bärande eller på annat sätt påverkar byggnadens stabilitet.
 • Små, ej genomgående sprickor eller sprickor och kvistar i träet som inte påverkar byggnadens konstruktion eller stabilitet.
 • Golvbrädor av dimensioner under 22 mm skall betraktas som underlagsgolv. Det kan förekomma små hål, kvistar eller sprickor
 • Vridet trä som ändå kan användas och monteras.
 • Takbrädor som delvis har vankant, små hål och/eller kvisturslag, eller ohyvlade områden.
 • Vid undermålig träbehandling.
 • Reklamationer efter det att huset är monterat på felaktigt sätt eller om grunden är felaktigt utförd.
 • Om det utförts förändringar på byggnaden utöver de som står angivna i monteringsanvisningen.
 • Extra monterade fönster och dörrar som ej har inhandlats hos Polhus.
 • Om byggnaden målats med svart färg eller behandlats med mörk lasyr kan det uppkomma onormalt stora sprickor i solutsatta väderstreck.

Reklamationsrätten begränsar sig enbart till ersättningsvaror och saknat eller felaktigt material.

Eventuella ersättningsdelar levereras alltid obehandlade.

Polhus förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar på produkten löpande.