Attefallshus 30 kvm - Bolundare

Attefallshus – det här gäller för 30 kvm

Det har gått fem år sedan Attefallsreformen, då riksdagen beslutade att man skulle få bygga ett s k attefallshus, en komplementbyggnad på sin egen tomt, på max 25 kvm och som högst 4 meter. Utan att att ansöka om bygglov, allt som krävs är en bygganmälan.

Attefallshus 30 kvm 

Nu har Riksdagen beslutat att den tillåtna byggnadsarean för attefallshus utökas till 30 kvm. Från 1 mars 2020 ändrades reglerna, vilket gjorde det möjligt att bygga komplementbostäder på 30 kvm. I juni 2020 kom ett uppdaterat beslut som gör det möjligt att bygga även komplementbyggnader på 30 kvm utan bygglov från 1 augusti 2020.

Själva poängen med attefallshus var ju att möjliggöra ett enkelt och attraktivt extra boende som villaägare utan krånglig administration kunde ställa på sin tomt för att använda som övernattningslägenhet för gäster, hyra ut till bostadssökande eller som ett första eget boende för sina barn. Men det ursprungliga attefallshuset på 25 m2 gav inte riktigt den effekt på bostadsbristen politikerna hade hoppats på. Därför har riksdagen nu beslutat att ändra begränsningen till 30 m2. 

Boverkets förslag i korthet

  • Maxstorleken för attefallshus utan bygglov höjs från 25 till 30 kvadratmeter.
  • Taknock som tidigare – max 4 m från marken.
  • Sammanslagning av reglerna för attefallshus och tillbyggnad av huvudbyggnad, så att man kan välja mellan fristående attefallshus på 30 kvm och tillbyggnad på 10 kvm eller – som tidigare – attefallshus på 25 kvm och tillbyggnad på 15 kvm.
  • Tillbyggnadens storlek beräknas på byggarea istället för på bruttoarea, så har man ett tvåvåningshus får man lägga till lika mycket yta på andra våningen.
  • Grundligare lovprocess där grannar ska kunna överklaga attefallsbyggen före byggstart.

Nytt från Polhus

Regeländringarna ställer också nya krav på oss som hustillverkare, men det tar vi så gärna på oss eftersom vi verkligen tror på attefallshuset och hoppas att de nya reglerna ska göra att fler upptäcker möjligheterna det kan ge för tomtägare att få ökad boyta eller chansen till en passiv inkomst. Därför kan vi glädjande nog berätta att samtliga våra attefallshus med loft går att få i ett 30 kvm-utförande. Det kanske inte låter som så stor skillnad med några extra kvadratmeter, men dessa kan ge ett mer praktiskt boende med en luftigare känsla.

Gör slag i saken och kontakta Polhus redan idag, så hjälper vi dig att genomföra drömmen om ett attefallshus, nu ännu lite större.

Läs mer