Transport och leveransvillkor

Leveransvillkor 

Leverans sker till kundens leveransadress. På Polhus erbjuder vi alltid fri frakt vid order över 1990 kr. Vid beställningar under 1990 kr tillkommer en fraktkostnad på 249 kr. Normalt kan leverans ske omgående från vårt lager. Leverans planeras inom 10 arbetsdagar om varan finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. Om varan inte finns på lager gäller leveranstiden som står på produktsidan. Vill ni veta mer precist när varan kommer in på lager får ni gärna kontakta kundservice.

Vid leverans till öar utan fast vägförbindelse tillkommer det en fraktkostnad. Ni kommer att bli aviserade om den extra kostnaden efter lagd beställning. Vill ni ha besked om kostnaden innan beställning är ni välkomna att kontakta kundservice, så undersöker vi vad fraktkostnaden kommer bli. 

Det är ditt ansvar som kund att anslutningsvägen till din leveransadress medger framförande av tung trafik. Genom bekräftelse av beställning garanterar du som kund att erforderligt tillstånd från vägförening har inhämtats och att vägen i fråga om framkomlighet och bärighet tillåter den transport som leveransen innebär. För produkter som levereras som s.k. Smart Package kan vi inte lossa på vägar som är ojämna, till exempel grusvägar eller skogsvägar.

Våra bilar kör så nära din leveransadress som möjligt och lämnar av din leverans, vi erbjuder inte inbärning. Generellt gäller att lossning vid leverans innefattar varans förflyttning från transportfordonet till plats inom räckvidd för transportfordonet. För beställning med s.k. Smart Package-leverans sker lossningen med palldragare. För leverans med kranbil är kranens räckvidd max 10 m. Polhus avgör om kundens beställning kräver kranbil eller levereras som Smart Package. Önskar ni att få information om hur er beställning levereras får ni gärna ta kontakt med kundservice.

Polhus samarbetar med kända speditionsföretag som garanterar snabba leveranser inom hela Sveriges fastland.

Smart package: En del av våra produkter är s.k. smart package och kan levereras med lastbil med baklift, chauffören lossar godset själv hos er. Avlastning sker med palldragare (Gäller inom Sverige, öar undantagna).  

Kranbilsleverans: Produkter som kräver leverans med kranbil ställs av i direkt anslutning till lossningsplatsen på din adress. Alla pallar lyfts av på marken vid sidan av lastbilen, vilket kräver plan och hårdgjord yta vid lossning. Vi kan inte leverera på mjukt underlag, t.ex gräs, där det tunga fordonet riskerar att fastna. Chauffören bedömer var det är säkert att lasta av godset.

Vissa av våra tillbehör levereras från externa leverantörer. Polhus kan inte garantera att leverans av hus och tillbehör ska ske på samma tid och dag. Ni kommer bli aviserade angående leveransen från vår externa leverantör.

Retur

Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.

Vid distansavtal: Om du ångrar köpet, får du själv betala returfrakten

Ej mottagna varor

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning eller vägen ej är framkomlig debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning. Detta innebär kostnader som uppkommit för Polhus i samband med utkörning och retur av din order. Observera att dessa kostnader kan bli omfattande (upp till 5 000 kr). Skulle ni vilja att vi kör ut produkten ytterligare en gång förbehåller vi oss rätten att ta betalt för de faktiska kostnaderna, även om den första leveransen var gratis. En förteckning över de situationer där det skulle kunna hända att leverans icke kunde ske anges nedan:

  • Ni angav fel adress för leverans
  • Adressen är inte tillgänglig
  • Adressen kan inte nås säkert
  • Bilen kan inte ta sig fram på vägen pga. vägförhållanden

Garanti

Polhus AB står för eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att produkterna packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad.

Innan ni kvitterat ut er leverans ska ni kontrollera om det finns några synliga fel eller skador. Finns det sådana så ska ni ta bilder från olika vinklar och meddela oss. Som kund hålls ni skadefria, dvs ni behöver inte ta kontakt med fraktbolaget, det gör Polhus.