Välkommen till Polhus nya webbplats! Samma tillförlitliga service - ny design.
Din kundvagn
Din kundvagn är tom, men så behöver det inte vara! Ring oss på 0200 - 120 310 om ni behöver rådgivning

Montering av Bastuaggregat och Skorsten

Mikael Larsson / 2 min läsning / Bastu

Montera brandväggsskivor i det hörn av rummet där aggregatet ska placeras. Dessa skivor kan sedan målas eller täckas med klinkers eller kakelplattor, men tänk då på att välja en beläggning som klarar av värmen utan att missfärgas. Skivorna kan också lämnas som de är. Med bastuaggregatet på plats hamnar de ändå inte i blickfånget.

Sätt golvskyddsplåten i det brandväggsbeklädda hörnet och ställ aggregatet ovanpå. Lämna gärna en decimeters utrymme mellan vägg och aggregat, så att det går lätt att hålla rent hela området från sot och träspån.

Med eldstaden på plats måttar du in skorstenshålet i taket. Hålet ska inte bara rymma skorstenen utan också ett säkerhetsavstånd. Från skorstenen ska det vara minst tio centimeter till brännbart material, alltså råsponten i taket. Eventuellt isoleringsmaterial i anslutning till skorstenen måste ha rätt brandteknisk klass, så att den klarar värmen.

Fäst skorstenen i bastuaggregatet och kitta alla genomföringar med medföljande pannkitt. Det oisolerade röret ska vara längst ner. Bygg sedan på med de isolerade rören, som kittas på samma sätt.

Själva takgenomföringen tätas med en kraftig gummipackning från ovansidan. Innan den fästs på plats appliceras rikligt med det medföljande silikonet, som gör hela konstruktionen vattenavstötande. Under innertaket fästs en innertakstätning. Den översta rökgångsdelen, uppe på taket, täcks med ett huvtak som hindrar vatten från att komma ner i röret.

Har du frågor eller funderingar under arbetets gång är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med råd och instruktioner. Detsamma gäller för den sotarmästare som du annars allra senast kontaktar för besiktning när konstruktionen är klar och innan du tar den i drift.

Mer än 20 års erfarenhet – samlat på ett och samma ställe.

Bästa sättet att komma igång - vår guide!

GRATIS GUIDE

Bästa sättet att komma igång - vår guide!

30 sidor med illustrationer & förklaringar

Monteringsguiden innehåller värdefulla tips och råd från våra byggtekniska experter. Ett bra underlag och en handbok för dig som planerar att montera huset själv. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på innan du påbörjar bygget, vilka grundlösningar våra experter rekommenderar och hur monteringen går till.

Läs allt om detta och mycket mer i vår guide. Monteringsguiden skickar vi kostnadsfritt till din e-post. Lycka till med projektet!