Artiklar

Start / Artiklar / Montering av Bastuaggregat och Skorsten

Montering av Bastuaggregat och Skorsten

Montera brandväggsskivor i det hörn av rummet där aggregatet ska placeras. Dessa skivor kan sedan målas eller täckas med klinkers eller kakelplattor, men tänk då på att välja en beläggning som klarar av värmen utan att missfärgas. Skivorna kan också lämnas som de är. Med bastuaggregatet på plats hamnar de ändå inte i blickfånget.

Sätt golvskyddsplåten i det brandväggsbeklädda hörnet och ställ aggregatet ovanpå. Lämna gärna en decimeters utrymme mellan vägg och aggregat, så att det går lätt att hålla rent hela området från sot och träspån.

Med eldstaden på plats måttar du in skorstenshålet i taket. Hålet ska inte bara rymma skorstenen utan också ett säkerhetsavstånd. Från skorstenen ska det vara minst tio centimeter till brännbart material, alltså råsponten i taket. Eventuellt isoleringsmaterial i anslutning till skorstenen måste ha rätt brandteknisk klass, så att den klarar värmen.

Fäst skorstenen i bastuaggregatet och kitta alla genomföringar med medföljande pannkitt. Det oisolerade röret ska vara längst ner. Bygg sedan på med de isolerade rören, som kittas på samma sätt.

Själva takgenomföringen tätas med en kraftig gummipackning från ovansidan. Innan den fästs på plats appliceras rikligt med det medföljande silikonet, som gör hela konstruktionen vattenavstötande. Under innertaket fästs en innertakstätning. Den översta rökgångsdelen, uppe på taket, täcks med ett huvtak som hindrar vatten från att komma ner i röret.

Har du frågor eller funderingar under arbetets gång är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med råd och instruktioner. Detsamma gäller för den sotarmästare som du annars allra senast kontaktar för besiktning när konstruktionen är klar och innan du tar den i drift.