Artiklar

Start / Artiklar / Attefallshus 30 kvm - ser ut att bli verklighet snart

Attefallshus 30 kvm - ser ut att bli verklighet snart

2014 beslutade riksdagen om så kallade attefallshus, en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter som får byggas utan bygglov. Huset döptes efter dåvarande bostadsministern Stefan Attefall och var en utveckling av företrädaren Birgit Friggebos friggebod. 

Attefallshus 30 kvm beslut

Bostadsminister Per Bolund har varit drivande i frågan om att utöka den tillåtna storleken för attefallshus till 30 kvm. De större attefallhusen har därför kommit att kallas just "Bolundare". Nu ser den nya lagen ut att bli verklighet redan under 2020. I en lagremiss som beslutades om den 25:e juli föreslås att ändringen ska träda i kraft redan den 1:a Mars 2020. Den 15:e januari ska riksdagen ta ställning till förslaget om en regelförändring.

De nya reglerna kommer endast omfatta hus som används som komplementbostäder, alltså hus som är fullt isolerade och är ämnade att användas för boende eller uthyrning.

"Polhus erbjuder redan idag Attefallshus 30 kvm" 

Förhoppningen är att förändringen ska leda till att fler fastighetsägare väljer att uppföra ett attefallshus på sin fastighet. Kanske kan ytterligare fem kvadratmeter göra det ännu mer attraktivt att bygga ett extra bostadshus på tomten och därmed minska bostadsbristen. De extra kvadratmeterna ger möjlighet till mer attraktiva boendemiljöer och större valmöjlighet i möblering.

- Polhus erbjuder redan idag Attefallshus 30 kvm. Den nya lagen ser ut att snart bli verklighet och vi följer utvecklingen kring de nya Attefallsreglerna, säger Oscar Troedson, VD Polhus AB

Utforska alla Polhus Attefallshus


SÅ HÄR TÄNKTE MAN

25 kvadratmeter ansågs av många vara för litet för en bostad.
Den nya storleken ger större möjligheter att klara reglerna för tillgänglighet och energi som krävs för åretruntboende.
Fler bostäder kan byggas, vilket minskar bostadsbristen i attraktiva områden. 

DETTA INNEBÄR DE NYA REGLERNA

Maxstorleken för en fristående komplementbostad utan bygglov höjs från 25 till 30 kvadratmeter.
Hädanefter kommer även grannar ges möjlighet att överklaga ett startbesked för ett attefallshus.
Maximal taknock ska precis som tidigare vara 4 meter, mätt från marken.

Läs mer om regler för attefallshus här.