Artiklar

Attefallshus regler - detta gäller för attefallshus

Ett attefallshus är, enkelt uttryckt, ett hus på max 25 kvm som uppförs på en tomt där det redan finns ett bostadshus med bygglov. Attefallshuset kräver normalt inget eget bygglov, men väl en bygganmälan, och det finns ytterligare några regler för attefallshus.

REGLER ATTEFALLSHUS - SNABBA FAKTA

Byggarean för attefallshus får inte överstiga 25 kvm. 
Höjden från marken till den högsta punkten på huset får inte överstiga 4 meter. 
Huset får inte stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan tillstånd från grannen.
  Det måste finnas en huvudbyggnad på tomten för att få bygga ett attefallshus utan bygglov. 
Attefallshus kräver normalt inget bygglov, men en bygganmälan till kommunen.


Vilken storlek får ett attefallshus ha?

Det mest centrala för attefallshus är ändå att den maximala byggytan får vara 25 kvm, men det finns förslag på att 30 kvm attefallhus ska tillåtas. Regeringen började utreda möjligheten hösten 2017 och våren 2018 fick de medhåll från Boverket om attefallshus på 30 kvm. Det som går att veta säkert är att Polhus byggsatser anpassas till de regler som gäller. 

Vilka byggregler gäller?

Ett attefallshus måste följa Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS). Enligt gällande attefallsregler behöver man alltså inte skicka något bygglov till kommunen, men en bygganmälan och slutanmälan med ritningar på planlösningen, fasaden, vatten- och avlopp, konstruktionsritningar, brandsäkerhetsdokument, energideklaration för huset, fuktskyddsbeskrivning, kontrollplan mm. Kommunen ska enligt lag behandla ärendet inom fyra veckor. Först när du får ett startbesked kan du börja bygga.

Vad gäller om jag vill ha attefallshus som ett permanentboende?

Om attefallshuset ska vara ett permanentboende tillkommer fler regler. Attefallshus som används som permanent bostad måste ha alla bostadsfunktioner som en större bostad har, enligt Boverkets regler för attefallshus. Det måste t ex finnas utrustning för matlagning och personlig hygien, samt vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Hur högt får ett attefallshus vara?

Attefallshuset får som högst vara fyra meter högt, räknat från marken till nocken, så eventuella plintar som sticker upp ur jorden räknas in i höjden.

Måste jag ha mina grannars godkännande?

Huset får inte ställas närmare än fyra och en halv meter från tomtgränsen utan ett godkännande från grannen, och aldrig närmare än en meter från gränsen.


Har du frågor?

Vi kan Attefallshus och du är varmt välkommen att kontakta oss direkt, så hjälper vi dig gärna att få svar på dina frågor. Önskar du läsa vidare om Attefallshus regler, så finns det ännu mer information på Boverkets hemsida här.