Artiklar

Start / Artiklar / Montering av kamin och skorsten för Polhus Vedpaket (Harvia 20 Pro)

Montering av kamin och skorsten för Polhus Vedpaket (Harvia 20 Pro)

Här följer en förenklad instruktion av kamin- och skorstensmontering för Harvia Vedpaket.

A. Montera skyddsvägen runt spisen. Se separat Manual. Placera därefter spisen på skyddsplåten (WL 100) med korrekt avstånd från brännbart material enligt skiss nedan. 

Skyddsplåt:


Avståndstabell:B. Märk centrum för skorstenshålet i undertaket genom att använda hänglod eller ett vattenpass. Borra ett centrumhål med ett långt borr, rakt upp genom undertak och yttertak. Det är en fördel om innertaket är monterat före hål tas. Utgå från centrumhålet och märk ut ett hål med 420 mm i diameter. Såga hålet genom taket. 

Hålet skall vara 220 (Skorsten i diameter) + (100 (Skyddsavstånd från isolerad skorsten till brännbart material) X 2) = 420 mm i diameter. 

C. Montera den korta (200 mm) oisolerade rördelen på spisen uppe på spisen. Delen medföljer vedspisen, ej markerad i Skorstenspaketets instruktion ovan. 

OBS! Tänk på att skruva fast täcklocket på baksidan av ugnen innan du monterar skyddsplåtarna och placerar ugnen på plats. 

D. Montera den 1,5 m isolerade skorstensdelen (DEL J) på det korta oisolerade röret. Säkerställ att skyddsväggen som monterats runt spisen täcker den oisolerade rördelen helt.


(OBS! Om en oisolerad rördel sticker över skyddsväggskanten är skyddsavstånd till brännbart material 500 mm) 

Behöver du anpassa höjden på skorstensdelen skall du såga i överkant på den 200 mm oisolerade rördelen. Använd i så fall bågfil eller vinkelslip. 

E. Montera den 1,0 m isolerade skorstensdelen (DEL C)

F. Montera isoleringen/genomföringstätningen runt skorstensröret (DEL H). Skär till den så att den anpassas till takets lutning.

G. Montera plåten/genomföringskragen (I) runt skorstensröret på innertaket. Plåten monteras med skruvar i de förborrade hålen. Kontrollera hur plåtarna bäst sätts ihop innan du monterar, sätt den innersta plåten först. 

Säkerställ att skorstenen är i lod innan du skruvar fast plåten, använd vattenpass.


H. Montera regnkragen (E) genom att föra den över skorstensöppningen och låta den glida ner mot taket. Om det går trögt kan du använda diskmedel på gummiduken. Placera åtdragningsbandet (D) över regnkragens topp och spänn fast det över regnkragen mot skorstenen. 

Lyft på regnkragens underkant när du har placerat den korrekt och applicera rikligt med tätningsklister på taket mellan takpapp och regnkragens underkant. Skruva därefter genom regnkragen ner i takpapp och takbrädor med ca 30 mm mellanrum. 

I. Montera övre delen av skorstenen (B) samt regnhatten (A)

Detta innebär att du får några delar av Skorstenspaketet över:

● Genomföringsskydd (G)

● 1 meter oisolerat rökrör (K)