Artiklar

Start / Artiklar / Regler friggebodar- detta gäller för friggebodar

Regler friggebodar- detta gäller för friggebodar

En friggebod är en komplementbyggnad på max 15 kvm. Kräver friggebod bygglov? Nej, den kräver inget bygglov, men är ändå inte helt regelbefriad.

FRIGGEBODSREGLER – SNABBA FAKTA

Byggarean på en friggebod får vara max 15 kvm.
Höjden från marken upp till taknocken får vara max 3 meter.
Utan tillstånd från grannen får inte huset stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
För att en friggebod ska vara bygglovsbefriad måste det finnas en huvudbyggnad på tomten. Friggebod storlek - vad gäller?

När friggebodsreformen infördes 1979 var 10 kvadratmeter den maximala storleken för att slippa bygglov, men från 2008 är det 15 kvadratmeter som gäller, och denna yta får delas upp på flera byggnader så länge den sammanlagda ytan inte överstiger 15 kvadratmeter.

Vilka byggregler gäller?

Trots att friggeboden inte behöver bygglov måste den ändå leva upp till kraven i plan- och bygglagen. Förutom måtten får den inte byggas ihop med andra byggnader utan måste vara fristående. Den ska ha lämpligt utseende rörande form, färg och material, och om byggnaden uppförs nära hav, sjö eller annat vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker, de vet vad som gäller. 

Hur hög får en friggebod vara?

En friggebod får inte vara högre än 3 meter, och då menas marknivå upp till byggnadens högsta punkt, så om huset ställs på plintar beräknar man ändå höjden från marken.

Måste jag ha mina grannars godkännande?

Om huset inte står närmare tomtgränsen än fyra och en halv meter behövs inget godkännande från grannarna, men det kan såklart ändå vara en god idé att informera dem på förhand.

Har du frågor?

Vi på Polhus har lång och bred erfarenhet av friggebodar och svarar gärna på de frågor du kan tänkas ha. Önskar du mer information om regelverket för friggebodar finns det att hämta på Boverkets hemsida här.