Välkommen till Polhus nya webbplats! Samma tillförlitliga service - ny design.
Din kundvagn
Din kundvagn är tom, men så behöver det inte vara! Ring oss på 0200 - 120 310 om ni behöver rådgivning

Polhus - Personuppgiftspolicy

1 OM VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY 

1.1 Detta dokument (”Personuppgiftspolicy”) utgör en policy rörande insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av Polhus Aktiebolag, organisationsnummer 556624–0296 med adress Djäknegatan 31 (”Polhus” “vi” eller “oss”). Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig när du besöker vår Hemsida och vår Webbutik (”Tjänsten”). 

1.2 Alla definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och Dataskyddsdirektivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt nationella implementeringar och övrig relaterad nationell lagstiftning. 

1.3 Kontakt

Om du vill veta mer om Polhus och vad vi gör, besök gärna ”om Polhus” sidan på vår hemsida via länken: https://www.polhus.se/om-polhus-i-21  

2 PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEM

Syfte med behandlingen 

Personuppgifter som behandlas 

Laglig grund 

Datalagring 

Information du lämnar frivilligt: ​​Vissa delar av vår webbplats ber dig att lämna personlig information frivilligt. Till exempel ber vi dig att ange dina kontaktuppgifter för att skicka dina förfrågningar till oss. 

 

Du kan välja att förse oss med ytterligare information när du kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med oss. Tabellen anger de typiska personuppgifter som samlas in från dig och varför. 

 

Att hantera och skicka din beställning samt för att kunna kontakta dig angående din beställning. 

 

Namn, fakturerings- och leveransadress, kontaktuppgifter, beställningsinformation och betalningsinformation.  

Vänligen notera att vi inte lagrar information om din betalning, detta sker via en tredje part (förutom när du betalar via banköverföring – men även i det här fallet kommer vi inte att lagra information om din betalning) 

(i)Avtal. Genom att du lagt en order via vår hemsida har avtal ingåtts, för vars fullgörande krävs att vi behandlar dina personuppgifter.  

(i) Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse för behandlingen är att kunna hantera våra order och information om betalning.  

 

  

Uppgifterna lagras i våra system så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de avtal vi har ingått med er. Samt så lång tid lagen kräver att vi sparar vissa uppgifter. 

För att uppdatera dig om ändringar i vår personuppgiftspolicy och för att svara på förfrågningar från dig (inbegripet förfrågningar via hemsidans chattfunktion) 

Namn, kontaktuppgifter, adress, orderuppgifter (om relevant) och IP-adress (vid kontakt via hemsidans chattfunktion) 

 

(i) Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av behandlingen är att ge dig adekvat kund-support. 

  

(ii) Det är nödvändigt för oss att följa en rättslig förpliktelse att meddela dig om betydande ändringar av våra villkor eller integritetspolicy. 

 

Uppgifterna lagras så länge som vi har behov att kunna kontakta er. 

För att samla in och publicera kundrecensioner av våra produkter.  

 

Namn, mailadress, adress och orderuppgifter (om relevant) 

Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse för behandlingen är att vi behöver personuppgifterna för att kunna hantera och publicera kundrecensioner och använda dessa till att förbättra vår service, produkter och tjänster.  

 

Uppgifterna lagras tillsvidare om du inte ber oss att ta bort dem.  

För att föreslå produkter och tjänster som kan intressera dig.  

Namn, telefonnummer och mailadress 

Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att hantera personuppgifterna baseras på vårt intresse av att utveckla våra produkter/tjänster.  

När samtycke krävs enligt marknadsföringslagen inhämtas alltid detta genom att klicka på godkänn alla i Cookie-inställningar innan vi samlar in dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. 

Uppgifterna lagras tillsvidare om du inte ber oss att ta bort dem. 

Information vi samlar in automatiskt: När du besöker vår websida samlar vi automatiskt in viss information från din enhet. Viss information samlas in med hjälp av kakor och likande spårningsteknik, vilket förklaras vidare under rubriken “Kakor och liknande spårningsteknik” nedan samt i vår separata Cookie Policy. 

För att administrera och skydda vår verksamhet och hemsida (inklusive felsökningar, dataanalys, tester, systemunderhåll, rapporter, stödfunktioner och datahantering). 

Information så som din IP-adress, typ av enhet, unikt identifieringsnummer, webbläsare, geografisk position (land eller stad), och annan rent teknisk information.  

Information om hur din enhet har interagerat med vår hemsida, inklusive vilka sidor du har besökt och länkar som du klickat på samt hur vår hemsida presterar under ditt besök (exempelvis service-relaterad diagnostik och prestanda-relaterad information.    

 

(i) Berättigat intresse Insamlingen är nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, administrering och IT tjänster samt IT säkerhet. 

(ii) rättslig förpliktelse. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla den rättsliga förpliktelsen att skydda våra kunders data. 

 

Uppgifterna lagras i normalfallet upp till tre månader. Dock kan enskilda uppgifter sparas länger om vi bedömer att det krävs för att skydda våra system och kunders data. 

För att med hjälp av data förbättra vår hemsida, våra produkter och tjänster, marknadsföring kundrelationer och upplevelse.  

Information så som din IP-adress, typ av enhet, unikt identifieringsnummer, webbläsare, geografisk position (land eller stad), och annan rent teknisk information.  

Interaktion med/användning av våra tjänster, inklusive vilka länkar du klickat på och vilka flikar du besökt på hemsidan men även hur ofta och hur länge du utförde dessa aktiviteter.  

Berättigat intresse. För att definiera olika typer av kunder, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, för att utveckla våra tjänster och för att informera vår marknadsavdelning, baserat på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla relevanta och aktuella produkter/tjänster till dig baserat på din användning av Tjänsterna.  

 

Uppgifterna lagrar i upp till och med 14 månader 

För att leverera relevant innehåll på hemsidan och riktade annonser samt för att förstå hur effektiv annonseringen har varit.     

Information om din identitet; kontaktuppgifter; reklamprofil; marknadsförings-/kommunikationspreferenser; och teknisk information och användningsinformation enligt raden ovan. 

 

Samtycke. Genom att klicka på godkänn alla i Cookie-inställningar har samtycke erhållits från dig till att vi får behandla dessa personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. När samtycke inte har erhållit samlar vi inte in dessa uppgifter. 

 

Uppgifterna lagrar i upp till och med 14 månader 

 

Information som vi får från tredje parts källor: Då och då får vi personuppgifter som gäller dig från tredje parts källor enligt nedan, men endast där vi har kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt har laglig grund för, eller om det är obligatoriskt, att lämna ut dina personuppgifter till oss. 

För att underlätta betalning via betaltjänstleverantörer som erbjuder kredit till våra kunder (som Klarna) 

Information om huruvida din kredit har godkänts eller avvisats. 

 

(i) Berättigat intresse. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna slutföra din order. 

(ii) Avtal. Genom att lägga en beställning har du ingått avtal med oss och vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla detta avtal med dig.  

 

 

2.1 Känslig information

Polhus samlar inte in eller behandlar känsliga personuppgifter så som politiska åsikter, etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter m.f.  

Om vi ​​ber dig att lämna personuppgifter för att uppfylla ett lagkrav eller för att fullgöra ett kontrakt med dig, kommer vi att ange vilken minimiinformation som måste lämnas och konsekvenserna om du inte tillhandahåller den. 

2.2 Kontakt

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, inklusive hur vi väger vårt berättigade intresse mot dina rättigheter och friheter, i tillämpliga fall, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under " Så här kontaktar du oss” rubriken nedan.

3 VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTERNA MED  

Vi delar din personliga information med följande kategorier av mottagare: 

Våra koncernbolag som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leverans av, tillhandahålla funktionalitet på eller hjälpa till att förbättra säkerheten på vår webbplats), eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna Sekretessmeddelande.  

Våra koncernbolag, till vilka vi överför kontaktuppgifter och beställningsinformation verkar i samma bransch som oss och är baserade i EU, Norge, Schweiz och Storbritannien. 

Tredjepartstjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leveransen av, tillhandahålla funktionalitet på eller hjälpa till att förbättra säkerheten på vår webbplats), eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande. Vi arbetar med följande typer av tredjepartstjänsteleverantörer: (i) företag som kommer att leverera produkterna du har beställt direkt till dig; (ii) betaltjänstleverantörer, inklusive de som erbjuder kredit, så att de kan behandla din betalning; (iii) leverantörer av monteringstjänster där du har beställt monteringstjänster; (iv) molnlagringsleverantörer som Google Drive; (v) IT-tjänsteleverantörer som har tillgång till vår plattform; och (vi) externa partners som hanterar bygglov, där så är relevant 

Alla behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, domstolar eller annan tredje part där vi anser att avslöjande är nödvändigt (i) som en fråga om tillämplig lag eller förordning, (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra juridiska rättigheter, eller ( iii) för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen; 

En verklig eller potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med eventuella faktiska eller föreslagna köp, sammanslagningar eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att den måste använda din personliga information endast för de syften som anges i detta sekretessmeddelande; 

Alla andra personer med ditt samtycke till överföringen.  

3.1 Cookies, pixels och annan systemteknologi 

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixels och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy.  

3.2 Hur vi håller dina personuppgifter säkra

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter. 

3.3 Internationella dataöverföringar 

I vissa fall överförs dina personuppgifter till, och behandlas i, andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land. 

Specifikt är våra webbplatsservrar belägna i Tyskland, och våra koncernföretag och tredje parts tjänsteleverantörer och partners verkar världen över. Detta innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kommer vi att behandla dem i någon av dessa länder. 

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta sekretessmeddelande.  

Mottagarna nedan är belägna utanför EU/EEA och vi har därför vidtagit särskilda skyddsåtgärder för överföringen av personuppgifter. För mer information om lämpliga skyddsåtgärder som vi har implementerat kan du kontakta oss med hjälp av följande mejladress [email protected] 

3.4 Datalagring 

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in från dig där vi har en pågående rättslig förpliktelse att göra det (till exempel för att förse dig med en tjänst som du har begärt eller för att följa tillämpliga juridiska, skatte- eller redovisningskrav). 

När vi inte har något pågående rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter och isolera dem från all vidare behandling tills radering är möjlig. 

3.5 Dina dataskyddsrättigheter 

Du har följande dataskyddsrättigheter: 

Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Hur kontaktar du oss" nedan. 

3.5.1 Invända mot behandlingen

Du kan närsomhelst invända mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet av dina personuppgifter. Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Hur kontaktar du oss" nedan. 

Du har rätt att välja bort marknadsföringskommunikation som vi skickar dig när som helst. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" eller "välja bort" i marknadsförings-e-postmeddelandena vi skickar till dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (som postmarknadsföring eller telemarketing), vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna som finns under rubriken "Hur kontaktar du oss" nedan.

3.5.2 Återkalla samtycke 

På liknande sätt, om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med grund i andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke. 

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.  

3.5.3 Lämna klagomål till integritetsskyddsmyndigheten IMY  

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta integritetskyddsmyndigheten IMY för mer information. (Kontaktuppgifter för IMY: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. 

4 UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då som svar på ändrad juridisk, teknisk eller affärsmässig utveckling. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer att inhämta ditt samtycke till alla väsentliga ändringar av sekretessmeddelandet om och där detta krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar. 

Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera "senast uppdaterad"-datumet som visas högst upp i detta sekretessmeddelande. 

5 HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor eller funderingar kring vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av följande information: 

E-post: [email protected] 

Adress: Polhus AB, Djäknegatan 31, 211 35 Malmö, Sverige. 

Alternativt kan du kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av följande kontaktuppgifter: [email protected] 

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Anton Troedson.