Välkommen till Polhus nya webbplats! Samma tillförlitliga service - ny design.
Din kundvagn
Din kundvagn är tom, men så behöver det inte vara! Ring oss på 0200 - 120 310 om ni behöver rådgivning

Tips, råd och monteringsguide

Nedan får du några användbara tips inför monteringen och skötseln av stugan från Polhus. Läs gärna igenom hela texten eftersom den innehåller tips och information som man kanske inte tänker på i första hand. Du kan även ladda ner vår handbok "Monteringsguide för dig som bygger själv" som våra experter har skapat för att underlätta arbetet för dig.

Värt att tänka på:

 • Kontrollera med din kommun angående bygglov.

 • Tänk på att du behöver grannens medgivande om du planerar att bygga närmare din tomtgräns än 4,5 meter.

 • Välj rätt typ av grund utifrån dina markförhållanden.

 • Hur planerar du att använda huset? Tänk på att isolera huset om det ska värmas upp på vintern.

 • Vill du dra in vatten, el och avlopp till stugan?

Följande verktyg behövs när du monterar ditt hus:

 • Skruvdragare

 • Skruvmejslar

 • Såg

 • Stege

 • Hammare

 • Tång

 • Tumstock

 • Kniv

 • Vattenpass

 • Vinkeljärn

 • Hyvel

Några råd inför monteringen

Manualen

Studera manualen noggrant innan du påbörjar arbetet och skriv gärna ut den. Dels är det bra att ha den nära till hands och dels innehåller den värdefull information om just ditt hus. Eftersom vi tillverkar våra hus i produktionsserier kan den manual som ligger på hemsidan avvika något från just den serie som ditt hus tillverkades i. Förvara gärna manualen i en plastficka, så håller den även om det kommer en regnskur. Genom att bekanta dig med de olika stegen i förväg och ha manualen nära till hands under monteringen minskar du risken för eventuella felmonteringar.

Grunden

En bra grund är en förutsättning för att ditt hus skall fungera som det är tänkt och hålla i många år. Det är avgörande att grundstommen är helt vågrät – en ojämn grund kan bilda glipor mellan stockarna, som i sin tur kan påverka dörrar och fönster.

Inventera paketet

Inventera ditt paket och kontrollera att samtliga delar är med enligt bifogad materialspecifikation. Sortera sedan upp alla delar runt byggplatsen, så att de är lättillgängliga när de behövs. Kom ihåg att spara husets ID-nummer, eftersom det krävs för eventuella reklamationer. Innan du öppnar paketen är det en bra idé att ta bilder och försöka få med paketens etiketter för att ha dokumentation över hur ditt paket såg ut vid leveransen.

Monteringsguide

Oavsett om du ska montera huset själv eller med hjälp av snickare rekommenderar vi att du tar del av vår guide. I den finns även skötselråd, garanti och allmäna råd.

Nu börjar den roliga fasen

Väggar i timmerhus

Efter att du har vägt in golvkonstruktionen och förvissat dig om att diagonalerna är exakt lika långa är det dags att börja montera. Lägg det första varvet stockar, som består av halva och hela stockprofiler. Sen är det bara att knuta på, varv efter varv. Slå ner hörnen ordentligt varje varv så att stockarna sitter tätt ihop. Observera att du aldrig skall slå direkt på sponten, utan använda dig av en brädstump att slå på. Var nog med att hålla koll på i vilket skede dörr och fönster skall sättas på plats. Bygger man för högt är det svårt att få dem att glida ner i öppningen. Slå ihop sidoväggarna med jämna mellanrum så att de inte lutar utåt vid fönster och dörröppningarna.

Huset sätter sig

Attefallshus, bastustugor och friggebodar som är tillverkade av knuttimrat virke sjunker ihop några centimeter när de har fått stå ett tag. Om det har regnat under monteringen kan det vara utmanande att få stockvarven att passa ihop perfekt, men väggstockarna tenderar att tätas naturligt när huset får stå några månader.

Vi tar hänsyn till eventuell sättning redan under tillverkningen av husen och utelämnar mellanrum, eller gör ett urtag mellan dörr-/fönsterkarmar och överliggande planka/stock. Denna metod säkerställer att huset kan anpassa sig till eventuell sättning.

Husen som är knuttimrade krymper 1-3% under torkningsprocessen. Det är viktigt att ingenting hindrar den processen i form av stående vertikala infästningar som tex hyllor, dörr- och fönsterfoder eller annat du lägger till i husen. Det är också bra om huset får torka i relativt långsam takt så att alla husets delar får torka samtidigt och lika mycket.

Använd alltid glidregelsjärn om du i efterhand skall isolera ytterväggarnas insida, dessa gör att det kan ske rörelser i timmerstockarna utan att det påverkar de invändiga väggarna.

Elementhusväggar

Manualen visar tydligt hur väggelementen ser ut och var de ska placeras. I de flesta av våra hus ska väggelementen placeras på golvbjälklaget. Det finns dock några undantag, som vissa lekstugor, där väggelementen istället placeras ovanpå golvbrädorna.

Takbeklädnad

Efter att du har spikat på råsponten på taket är det viktigt att omedelbart täcka taket med ett vattentätt skikt. Om det färdigspikade taket blir blött finns det risk att takbrädorna vinklar upp sig och drar ut spikarna när de sväller av fukten.

Börja med underlagspapp och täck sedan taket med takpapp, shingel eller plåt. Det är också viktigt att komma ihåg att säkerställa luftningen av taket om du lägger till isolering. Om fukt tränger in i byggnaden kan det orsaka skador på takets träpanel om inte fukten kan ventileras bort ordentligt. För att säkerställa korrekt ventilation, skapa en ventilerad luftspalt mellan isoleringen och träpanelen. Denna luftspalt bör ha ventilationsöppningar både vid nocken och vid takfoten.

Det är rekommenderat att montera takrännor och stuprör för att förhindra att regnvattnet rinner ner längs väggarna. Takrännor hjälper också till att förhindra att vatten från taket sprutar upp jord och sand, vilket kan leda till missfärgning av husets nedre delar.

Ytbehandling av stugan

Direkt efter att huset är uppfört är det viktigt att behandla det med någon form av impregnering både ut- och invändigt. Det är speciellt viktigt att vara noggrann med att behandla ändträet, eftersom många problem med trähus beror på fuktinträngning. Fukten har en tendens att lättare tränga in längs med träets fibrer än tvärs över dem, vilket gör det avgörande att "täta till" ändträet med en grundningsbehandling av grundolja och grundfärg. Välj systemmålning, det ger oftast bästa skydd till lägsta underhållskostnad. Systemmålning innebär grundoljning, grundfärgsmålning och två gånger toppfärgsmålning. Det är också klokt att välja beprövade produkter från en pålitlig tillverkare. Innan du behandlar golvbjälkarna är det viktigt att applicera ett träskydd. Vi rekommenderar även att du konsulterar en färgfackhandel för att uppnå bästa resultat.

Glöm inte bort fasaden utan titta till den åtminstone ett par gånger per år. Skulle det hända att huset har fått ett mögelangrepp tvättar man bort missfärgningen med medel tillverkade för ändamålet. Dessa medel hittar du hos din lokala färghandlare.

Ventilation

Håll ditt hus friskt genom att ombesörja god ventilation. Märker du att du har kondens invändigt, installera då ventilation som gör att du får både till- och frånluft i huset.

Vi rekommenderar att en tilluftsventil placeras i varje sovrum. I kök och badrum är det lämpligt med mekanisk frånluftsventilation för att förbättra luftflödet i huset. För större rum, som vardagsrum, bör du installera till- och frånluftsventiler diagonalt placerade för att främja luftrörelserna. Det är också viktigt att tänka på ventilernas placering i höjdled. Installera vädringsventiler för tilluft lågt i rummet, eftersom uteluft vanligtvis kommer in lågt och släpps ut genom de högre placerade frånluftsventilerna. Den kalla luften som kommer in värms upp och den varma luften stiger naturligt och kan sedan ventileras ut genom de högre placerade frånluftsventilerna.

Trähus som står ouppvärmda över vintern kan få förhöjd ånghalt vilket kan leda till mögelangrepp inomhus om man inte sörjt för god luftcirkulation. Vi rekommenderar att man sätter en mekanisk frånluftsfläkt som går igång när den invändiga fukthalten i luften blir för hög.

I våra bastustugor bidrar det oisolerade och inte helt täta golvet i bastudelen till ett naturligt flöde av tilluft, medan en vedeldad kamin bidrar till naturlig frånluft, när kaminen eldas. Har du behov av extra till- och frånluft kan du montera det. Våra leverantörer av de olika aggregaten beskriver väl i deras manualer hur de rekommenderar att du skall säkerställa god ventilation i din bastu.

God ventilation är viktigt i alla Polhus stugor, fritidshus, bastustugor, förråd och lekstugor.

Tilläggsisolering

Byggsatserna från Polhus levereras utan isolering eftersom inte alla har behov av ett hus som är anpassat för att klara kallare temperaturer. Det är dock möjligt att isolera alla hus och i vår monteringsguide kan du hitta mer detaljerad information om hur isoleringen går till.

Många av våra elementhus har en vindpapp monterad direkt på insidan av väggarnas panelbrädor. Det går bra att isolera direkt emot vindpappen i samma bredd som de det regelverk som husets väggreglar har.

Det är viktigt att bestämma sig för om man vill isolera eller inte innan huset monteras, särskilt när det gäller golvisoleringen, eftersom det kan vara svårt att göra i efterhand.

Vindsäkring

Om ditt hus står på en plats som är mycket utsatt för starka vindar, till exempel på en oskyddad ö i skärgården eller på fjället, bör du säkra de översta väggprofilerna med vertikala reglar för att förhindra att taket blåser av.

I våra hus med virkestjocklek på 70 mm eller tjockare medföljer en stormsäkringslösning. Det är en gängad metallstång som skall monteras genom förborrade hål i husets hörn.

I några hustyper, främst de med tjockleken 44 mm, medföljer en invändig stormsäkring I form av en bräda som monteras i innerhörnen genom att skruvas fast i nederkant och i långsmala förtillverkade hål I brädans överkant. Om du tilläggsisolerar väggarna så fungerar de invändiga reglarna som stormsäkringar och ersätter de medföljande stormsäkringsbrädorna.

Råd & stöd

Har du frågor om ditt hus från Polhus är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst samt byggtekniska rådgivning på tel. 0200-120 310

Vi önskar dig all lycka med monteringen av ditt hus och hoppas att det kommer att ge dig många glädjefyllda och minnesvärda stunder.

Lycka till!