Välkommen till Polhus nya webbplats! Samma tillförlitliga service - ny design.
Din kundvagn
Din kundvagn är tom, men så behöver det inte vara! Ring oss på 0200 - 120 310 om ni behöver rådgivning

Bygglov växthus

Hanna Bergström / 2 min läsning / Växthus

När du bygger ett fristående växthus behöver du i regel inget bygglov. Du kan helt enkelt bygga ditt växthus enligt samma regler som för friggebodar. Tänk på att väggfasta växthus oftast kräver att bygget anmäls till kommunen och att du får ett startbesked, kontrollera därför alltid med din kommun vad som gäller på din tomt.

Om växthuset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen krävs ett medgivande från grannen. För att underlätta eventuella oklarheter i framtiden rekommenderas att medgivandet är skriftligt. Om din granne inte ger sitt medgivande kan du ansöka om bygglov för ditt växthus.

Innehåll

Hur stort växthus du kan bygga utan bygglov

Bygg växthuset enligt friggebodsreglerna. Att bygga ett fristående växthus utan bygglov är egentligen väldigt enkelt, den klassas nämligen som friggebod om nedan uppfylls. Du kan till och med bygga flera stycken växthus så länge du tar hänsyn till några regler:

 • Den sammanlagda ytan av växthuset får inte överstiga 15 m²

 • Takhöjden får inte överstiga 3 meter (d.v.s. från mark till taknock)

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar bygga ditt växthus (dvs ditt bostadshus)

 • Om du bygger flera stycken olika växthus på tomten får dess totala byggnadsarea maximalt vara 15 m²

 • Kan byggas på prickad mark

 • Får inte placeras inom 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du godkännande av din granne) - om detta inte är möjligt får du ansöka om bygglov hos din kommun

Byggregler fristående växthus större än 25m²

Bygg växthuset enligt attefallshusreglerna. Istället för att bygga ditt växthus som en friggebod kan du istället nyttja reglerna för attefallhus. Precis som enligt reglerna för friggebod behöver du i regel inget bygglov, däremot tillkommer några regler för attefallshus:

 • Den sammanlagda ytan av växthuset får inte överstiga 25 m²

 • Takhöjden får inte överstiga 4 meter (d.v.s. från mark till taknock)

 • Växthuset får inte vara högre än det befintliga bostadshuset

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar bygga ditt växthus (dvs ditt bostadshus)

 • Om du bygger flera stycken olika växthus enligt attefallshusreglerna på tomten får dess totala byggnadsarea maximalt vara 25 m²

 • Får inte placeras inom 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du godkännande av din granne) - om detta inte är möjligt får du ansöka om bygglov hos din kommun

 • Du måste göra en anmälan till din kommuns byggnadsnämnd samt få ett startbesked innan du kan börja bygga ditt växthus

Exempel - räkna ut hur mycket du kan bygga utan bygglov

Du har en tomt med ett bostadshus på och vill bygga ett växthus på tomten enligt reglerna för friggebodar. Från början har du 15 kvadratmeter att nyttja. Du bygger Växthus Laura (ovan) i varianten 7 kvadratmeter. Efter att du ha byggt klart Växthus Laura har du nu 8 kvadratmeter kvar (15 kvadratmeter minus (-) 7 kvadratmeter) att nyttja för att bygga ytterligare ett växthus eller friggebod utan att ansöka om bygglov.

Regler väggfasta växthus

Väggfasta växthus är precis som det låter; ett växthus som är fäst mot bostadshuset. För att börja bygga växthuset krävs en anmälan om byggstart till kommunen och att du får ett startbesked. Du kan även behöva bygglov, det bestäms av din kommuns byggnadsnämnd och beror på var din tomt ligger och hur du vill bygga. I regel kan du bygga ett väggfast växthus utan bygglov om du uppfyller:

 • Den sammanlagda ytan av växthuset får inte överstiga 15 m²

 • Höjden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd

 • Får inte placeras inom 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du godkännande av din granne) - om detta inte är möjligt får du ansöka om bygglov hos din kommun

Kontrollera gärna med din kommun om vad som gäller för din tomt.

Bygg ditt växthus enkelt med Polhus

Växthusen som du hittar på Polhus understiger 15 m² och kräver i regel inga bygglov (med undantag om du planerar att bygga växthuset på ett område som kräver ett speciellt tillstånd eller dispens, eller om din kommun har speciella regler).

Alla våra produkter är noga tillverkade i enlighet med rådande regler och minimerar ditt förarbete inför kommande projekt. Du slipper helt enkelt att tänka på virke, dörrar, beslag, fönster, skruvar, ta fram ritningar, fraktning och mycket annat som är nödvändigt för att förverkliga din dröm.

Behöver växthus utanför detaljplanen bygglov?

Ditt växthus begränsas inte av bestämmelser i detaljplanen. Du får t.ex. bygga ditt växthus på prickad mark som du i vanliga fall inte får bygga på.

Det finns dock undantag för när du kan behöva en speciell dispens, bland annat strandskyddat område som kräver strandskyddsdispens för att bygga ditt växthus inom en radie på 100 meter till 300 meter från tomtgränsen till strandkanten. Det finns även regler att ta hänsyn till om din tomt ligger i ett särskilt värdefullt kulturmiljöområde eller om du bygger ditt växthus på en plats som kan påverka trafiksäkerheten (allmän väg).

Om du är osäker på om din tomt ligger inom detaljplanen eller annat område som kräver dispens i din kommun kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd. Detta gäller även för anmälan av byggstart.

Vi försöker alltid att hålla våra artiklar uppdaterad med rådande regler kring bygglov och måttspecifika regler, kontrollera därför alltid produktsidan för respektive växthus för exakt information. Polhus kundservice står alltid redo för att hjälpa dig med alla typer av frågor som du har, allt från bygglov till inspirationstips.


Relaterat för Växthus

Alla Polhus Växthus

Väggväxthus

Så bygger du ditt orangeri

Bygga växthus

Mer än 20 års erfarenhet – samlat på ett och samma ställe.

Bästa sättet att komma igång - vår guide!

GRATIS GUIDE

Bästa sättet att komma igång - vår guide!

30 sidor med illustrationer & förklaringar

Monteringsguiden innehåller värdefulla tips och råd från våra byggtekniska experter. Ett bra underlag och en handbok för dig som planerar att montera huset själv. Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på innan du påbörjar bygget, vilka grundlösningar våra experter rekommenderar och hur monteringen går till.

Läs allt om detta och mycket mer i vår guide. Monteringsguiden skickar vi kostnadsfritt till din e-post. Lycka till med projektet!