Artiklar

Bygga och isolera bastu

Bygga bastu

Att bygga och isolera en bastu är inte särskilt komplicerat, men det finns några saker man kantänka på för att få ett perfekt resultat.

Isolera

Det första steget är bastuisolering. Det kan tyckas oviktigt med isolering eftersom rummet är litet och bara värms upp sporadiskt, och då till så hög temperatur att några millimeter isoleringsmaterial inte spelar någon roll. Men genom att inte slarva med isoleringen går det snabbare att få upp värmen och dessutom kommer temperaturen lättare hålla sig på en jämn och behaglig nivå.

Sätt 45-70 mm isolering i både väggar och tak. Gärna glasull, som är obrännbar, håller formen och är lätt att arbeta med. På ytterväggar ska det vara minst 20 mm luftspalt mellan bastun och ytterväggen. Detsamma gäller för taket.

Välj panel

Olika träslag har olika egenskaper. Förutom att färgen skiljer sig är de olika bra på att dra åt sig värme, något man vill undvika. Rummet ska vara varmt, inte väggarna. För lavarna vill man dessutom ha ett kvistfritt material som är behagligt att sitta på, som al eller asp, men det är inget som hindrar att man blandar material i bastun och exempelvis har ett träslag i väggar, ett annat i taket och ett tredje att sitta på.

Bastudörr

En bastudörr ska av säkerhetsskäl alltid gå utåt eftersom fukten kan få den att svälla och det är lättare att öppna den utåt än inåt rummet. Dessutom ska den helst sitta på samma vägg som bastuaggregatet, för att optimera cirkulationen.

Ventiler

Det kan verka som fel taktik att ventilera ut luften i en bastu, där man ju först vill hinna värma upp den till en riktigt hög temperatur, men för att få varmt i bastun måste man få luften att röra sig.

Inluftsventilen sätts långt ner så nära bastuaggregatet som möjligt. Utluftsventilen ska sitta högt upp på väggen eller i taket. På motsatt sida, alltså på maximalt avstånd från inluftsventilen. Ventilerna ska vara lika stora och mynna ut i samma utrymme för att ventilationen ska bli som bäst.

Bastuinredning

Det finns fantastiskt mycket bastuinredning att köpa. Lavar, termometrar, stävor, skopor, borstar, hängare, stolar och prydnader, men en bra regel är att låta inredningen vara ganska ren och praktisk.

Placera lavarna på ett sådant sätt att ni inte behöver kliva över varandra när ni ska in och ut, och håll utsmyckningarna till ett minimum.

Får du frågor eller problem under arbetets gång är du alltid välkommen att ta kontakt med våra byggexperter som hjälper dig upp på banan igen.